Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Placering och ansökan
Kristina Trädgårds, Ylva Jansson
0243-738 00
Telefontid 10-12 och 13:30-14:30
Dela sidan på sociala medier

Ansökan och placering

Är det dags för ditt barn att börja förskolan? Läs mer om ansökan, placering och barnomsorgsköer här.

Självservice, e-tjänster och blanketter

Ansök om plats inom förskola och pedagogisk omsorg (e-tjänst)

Ändra schema, inomstuppgifter och kontaktuppgifter (e-tjänst)

Anmälan vid föräldraledighet eller arbetslöshet (word, 69 kb)

Uppsägning av plats (word, 100 kb)

Ansök om plats

När ditt barn ska börja förskolan eller inom pedagogisk omsorg så ska du ansöka om plats. Du kan göra din ansökan när som helst, men den aktiveras fyra månader innan det datum som du vill att ditt barn ska börja.

När du ansöker om plats till förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra minst två val till två förskolor eller dagbarnvårdare. Du ska alltid markera ett förstahandsalternativ.  Om du anger fler sökalternativ kan du få platserbjudande snabbare. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

Gör din ansökan digitalt med hjälp av bank-id. Du kan också göra en skriftlig ansökan som skickas till Borlänge kommun.  

Platsgaranti enligt lag

Borlänge kommun följer lagkravet som innebär att barn ska erbjudas plats senast fyra månader efter ansökningsdatum. Denna platsgaranti gäller inte för omplaceringar, vilket innebär att barn som ännu inte erhållit plats på förskola har förtur, oavsett plats i kön för omplaceringar.

När får mitt barn en plats?

Placering inom förskola och pedagogisk omsorg sker efter ansökningsdatum. Det barn som har stått längst i kö får en ledig plats först.  Om flera barn har samma ansökningsdatum placeras äldre barn före yngre. Syskon till redan placerat barn har företräde till ledig plats vid samma enhet där syskonet är placerat. Barnet måste ha fyllt ett år för att få börja i förskolan eller pedagogisk omsorg.

Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Det innebär inte alltid att du får just den förskola du önskat.

Platserbjudande

När en plats blir ledig och ditt barn kommit på tur får du ett platserbjudande. Du ska bekräfta din plats inom 7 dagar. Önskad närvarotid och inkomstuppgifter bifogas. Om svar uteblir eller om du tackar nej till erbjuden plats du valt erbjuds platsen till annan sökande och barnet tas ur kön. Ny ansökan måste göras.

Om du tackat ja till ett alternativ du inte valt, behålls platsen i kön.

Vem har rätt till förskola och pedagogisk omsorg?

Barn till arbetande eller studerande förälder har rätt till verksamhet under förälderns arbetstid eller studietid samt restid. Barn vars föräldrar har oregelbunden arbetstid med ledighet minst tre vardagar i följd under en vecka, har rätt att vistas i förskolan under fyra timmar per dag under förälders lediga dagar. Dagen efter förälders nattarbete har barnet rätt till minst sex timmars närvarotid.

En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten kan istället välja närvarotid efter arbetstid eller studietid. Vid föräldraledighet kan ursprungligt schema behållas två veckor efter syskons födelse.

Om någon av föräldrarna har semester eller annan ledighet ska även barnet vara ledigt.

Från och med augusti det år barnet fyller 3 år kan plats enligt allmän förskola erbjudas. Verksamhet erbjuds då under skolans terminstider tre timmar om dagen. Ingen lunch serveras. Verksamhet enligt allmän förskola är avgiftsfri.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga

Barn som har en förälder som är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har rätt till verksamhet under 20 timmar i veckan. Hur tiden fördelas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska kvalitet för barnen. Viss hänsyn kan tas till föräldrarnas önskemål.

Inskolning

Plats ska tas i bruk inom två veckor från att du fått tillgång till platsen enligt placeringsmeddelandet. Inskolningstiden kan variera. Överenskommelse om tider görs med personalen. Du som förälder deltar under inskolningen. Avgift debiteras från det datum du har fått tillgång till platsen.

Plats i annan kommun

Huvudprincipen är att barnet erbjuds plats i barnets hemkommun. Om föräldrarna gemensamt önskar det, kan plats erbjudas i annan kommun. Den mottagande kommunen beslutar om det finns möjlighet att ta emot barnet. Ansökan krävs. Vid växelvis boende är det inte tillåtet att ha plats i två kommuner.

Uppsägning

Uppsägning av plats ska meddelas skriftligt. Uppsägningstiden (30 dagar) räknas från den dag som skriftlig uppsägning inkommit till Borlänge kommun. Avgift betalas för uppsägningsperioden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.

Om plats står outnyttjad utan skälig orsak längre än en månad kan barn- och bildningsnämnden säga upp platsen. Plats kan även sägas upp vid två obetalda månadsavgifter. Handläggare på Borlänge kommun följer särskilda rutiner vid obetalda avgifter.


Sidan senast uppdaterad