Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Placering och ansökan
Kristina Trädgårds, Ylva Jansson
0243-738 00
Telefontid 10-12 och 13:30-14:30
Dela sidan på sociala medier

Ansökan och placering

Alla som ha behov av plats kan ställa sig i kö. Placering sker efter ansökningsdatum. Syskon till redan placerat barn har företräde till ledig plats vid samma enhet där syskonet är placerat. Om flera barn har samma ansökningsdatum placeras äldre barn före yngre. Barnet måste ha fyllt ett år för att få börja i förskolan eller pedagogisk omsorg.

Vem har rätt till verksamhet?

Barn till arbetande eller studerande förälder har rätt till verksamhet under förälderns arbetstid alternativt studietid samt restid. Barn vars föräldrar har oregelbunden arbetstid med ledighet minst tre vardagar i följd under en vecka, har rätt att vistas i förskolan under fyra timmar per dag under förälders lediga dagar. Dagen efter förälders nattarbete har barnet rätt till minst sex timmars närvarotid.

Barn som har en förälder som är arbetssökande/ föräldraledig för vård av annat barn har rätt till verksamhet under 20 timmar i veckan. Hur tiden fördelas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska kvalitet för barnen. Viss hänsyn kan tas till föräldrarnas önskemål.

En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten kan istället välja närvarotid efter arbetstid eller studietid. Vid föräldraledighet kan ursprungligt schema behållas två veckor efter syskons födelse.

Om någon av föräldrarna har semester eller annan ledighet ska även barnet vara ledigt.

Från och med augusti det år barnet fyller 3 år kan plats enligt allmän förskola erbjudas. Verksamhet erbjuds då under skolans terminstider tre timmar om dagen. Ingen lunch serveras. Verksamhet enligt allmän förskola är avgiftsfri.

Ansökan

Ansökan kan göras digitalt via länken som finns längre ner på denna sida. Du kan också göra en skriftlig ansökan som skickas till Borlänge kommun. Blanketten finns längre ner på sidan under "Dokument".

När du ansöker om plats till förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra minst två val till två förskolor/dagbarnvårdare. Ett förstahandsalternativ ska markeras. Om du anger fler sökalternativ kan du få platserbjudande snabbare. Ansökan kan göras tidigast fyra månader före önskad placering. Du kan göra en ansökan tidigare men den aktiveras fyra månader före önskad placering. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

Platserbjudande

När en plats blir ledig och ditt barn kommit på tur får du ett platserbjudande. Du ska bekräfta din plats inom 7 dagar. Önskad närvarotid och inkomstuppgifter bifogas. Om svar uteblir eller om du tackar nej till erbjuden plats du valt erbjuds platsen till annan sökande och barnet tas ur kön. Ny ansökan måste göras.

Om du tackat ja till ett alternativ du inte valt, behålls platsen i kön.

Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Det innebär inte alltid att du får just den förskola du önskat.

Inskolning

Plats ska tas i bruk inom två veckor från att du fått tillgång till platsen enligt placeringsmeddelandet. Inskolningstiden kan variera. Överenskommelse om tider görs med personalen. Du som förälder deltar under inskolningen. Avgift debiteras från det datum du har fått tillgång till platsen.

Plats i annan kommun

Huvudprincipen är att barnet erbjuds plats i barnets hemkommun. Om föräldrarna gemensamt önskar det, kan plats erbjudas i annan kommun. Den mottagande kommunen beslutar om det finns möjlighet att ta emot barnet. Ansökan krävs. Vid växelvis boende är det inte tillåtet att ha plats i två kommuner.

Uppsägning

Uppsägning av plats ska meddelas skriftligt. Uppsägningstiden (30 dagar) räknas från den dag som skriftlig uppsägning inkommit till Borlänge kommun. Avgift betalas för uppsägningsperioden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.

Om plats står outnyttjad utan skälig orsak längre än en månad kan barn- och bildningsnämnden säga upp platsen. Plats kan även sägas upp vid två obetalda månadsavgifter. Handläggare på Borlänge kommun följer särskilda rutiner vid obetalda avgifter.


Sidan senast uppdaterad