Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Kvalitet och utveckling

I vår verksamhet, i våra förskolor och skolor, ska alla ha möjlighet att utvecklas och lyckas.

Med barnen och eleverna i fokus, handlar goda resultat och välmående om att lärare ska ges möjlighet till fortbildning och ökad kompetens. Det leder i sin tur till bättre undervisning och en skola som utvecklas på beprövad erfarenhet och vetenskapliga grunder. Här kan du läsa om vårt arbetssätt och våra ambitioner, samt hur vi enligt skollagen kontinuerligt följer upp och utvecklar utbildningen genom vårt kvalitetsarbete.


Sidan senast uppdaterad