Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Verksamhetschef förskola-grundskola
Stefan Forsmark
0243-665 40
Verksamhetschef förskola-grundskola
Ulrika Forssell
0243-74687
Dela sidan på sociala medier

Grundskola

Välkommen till grundskolan i Borlänge. Bland våra 19 kommunala grundskolor finns allt från små byskolor till skolor med alla stadier.

Självservice och e-tjänster

Se åtgärdsprogram, följ ditt barns utveckling (Unikum, e-tjänst)

Ta del av ditt barns frånvaro (Skola 24, e-tjänst)

Ändra kontaktuppgifter, e-post, telefonnummer (Lifecare, e-tjänst)

Grundskolan i Borlänge

Alla barn mellan sju och sexton år i Sverige är skolpliktiga. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Alla sexåringar erbjuds plats i förskoleklass.

Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Eleverna och deras föräldrar kan också välja en annan kommunal skola, en skola i annan kommun eller en fristående skola.

I Borlänge finns 19 kommunala grundskolor. Några är små byskolor, andra är stora skolor där eleverna kan gå hela vägen från förskoleklass till skolår 9. Flera grundskolor erbjuder inriktningar som till exempel kultur, naturvetenskap/teknik, fotboll, ishockey och miljö. Montessoriklasser finns på Mjälgaskolan från förskoleklass till skolår 6.

Förutom kommunala grundskolor finns två fristående grundskolor. Du kan läsa mer om deras verksamhet om du klickar i menyn.

Information om varje skolenhet finns under Grundskolor i menyn. 

Information om val av skola inför årskurs 7, läsåret 2017-18, finns i dokumentrutan längst ned!

Aktuellt: Utbildningsminister Gustav Fridolin besökte Borlänge den 3 februari. Vill du läsa om besöket, se dokumentrutan längst ned. 

Grundskolor

Välkommen till grundskolan i Borlänge. Vi har 19 kommunala grundskolor, från små byskolor till skolor med alla stadier.

Val av skola

Skolval, en möjlighet för vårdnadshavare och elever att välja skola.


Sidan senast uppdaterad