Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Biträdande rektor
Mikael Karlsson
0243-740 78
Programrektor för EE och FT
Studie- och yrkesvägledare
Kristina Österberg
0243-745 02
Syv på Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet
Dela sidan på sociala medier

El- och energiprogrammet (EE)

Har du ett stort teknikintresse och vill arbeta med såväl äldre teknik som den absolut senaste elektroniken? På El- och energiprogrammet får du både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter på området.

Första året på programmet är gemensamt för alla. Då får du möjlighet att skaffa dig de nödvändiga grundkunskaper du behöver för att gå vidare och välja inriktning inför årskurs två och tre. De inriktningar du kan välja mellan på Erikslundsgymnasiet är automationsteknik och elteknik. Inom inriktningen elteknik finns även en speciell gren mot järnvägstekniker – el och signal.

Automationsteknik

Som automationstekniker behöver du kunna både styr- och reglerteknik, mekanik, elektronik, pneumatik, hydraulik samt datorteknik. Automationsteknik är en bra bas för dig som vill arbeta med montage, programmering, service, underhåll och drift inom industriella processtekniska företag, verkstadsindustrin eller industriellt specialinriktade konsultföretag.

Du kan som automationstekniker också ha arbetsuppgifter i utvecklingssammanhang där du är med och tar fram nya tekniska lösningar för förbättringar eller utvecklar nya anläggningar som är elektroniskt, pneumatiskt (med tryckluft), hydrauliskt (med hjälp av vätskesystem) eller mekaniskt styrda.

Elteknik - installationselektriker

Inom inriktningen elteknik får du kunskaper för att som installationselektriker kunna arbeta med bland annat belysning, motorer, larm, datanät och annan elutrustning som ska installeras och servas. Andra yrken utbildningen kan leda till är exempelvis hissmontör, servicetekniker eller säljare inom elbranschen. Inriktningen ger också den teoretiska kunskap som behövs för att få elcertifikat-elektriker enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).

Elteknik – järnvägstekniker - el och signal

Järnvägstekniker är ett yrke där man kan vara med och skapa förutsättningar för en miljövänlig framtid där gods sänds och människor åker tåg i allt större utsträckning. Som järnvägstekniker arbetar du med strömförsörjning och signalbehandling - allt för att få tågtrafiken att fungera.

Erikslundsgymnasiets APL-platser inom inriktningen finns bland järnvägsentreprenörer med uppdrag både i Borlänge och i andra delar av landet.


Sidan senast uppdaterad