Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter.

Vi ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade.

Till vår hjälp har förskolorna och skolorna olika verktyg, bland annat en likabehandlingsplan, eller plan mot diskriminering och kränkande behandling, som är den korrekta benämningen. Denna plan ska både barn, elever, personal och föräldrar ha tillgång och kunskap om. Fråga personalen på förskolan eller skolan om du vill veta mer.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar: Skollagens 14 a kapitel som avser kränkande behandling och Diskrimineringslagen.

En vän blir mobbad, vad kan jag göra?

Att vara ett stöd för din vän är viktigt och förmodligen precis det han eller hon behöver. Lyssna, prata och fråga honom eller henne om vad som hänt och hur det känns. Uppmana honom eller henne att be någon vuxen på skolan om hjälp.

Prata med en vuxen på skolan, någon du känner dig trygg och bekväm med. Berätta vad du har sett och hört. Det är vuxnas plikt att anmäla mobbning till rektor eller annan person med ansvar. De har i sin tur ansvar för att göra någonting för att hjälpa.

När är det mobbning?

Framför allt handlar det om hur personen upplever situationen. Vi har alla olika gränser för vad som är okej. Om någon känner sig utanför eller illa behandlad så är det utifrån den upplevelsen vi ska bemöta den som behöver stöd och hjälp. Det behöver alltså inte vara "synlig mobbning" utan något som sker i det tysta.

"Jag skojade ju bara"

Det gäller att vara försiktig med vad vi säger och skriver till varandra. Även om just jag bara menar att skoja med någon, kanske den människan inte alls tycker det är roligt. Men ofta vågar vi inte tala om att vi tar illa upp, utan kanske istället skrattar med för att det inte ska synas att det gör ont i magen.

Mer om mobbning, trygghet och säkerhet

Det finns många som är engagerade i att barn och elever ska ha en trygg skolgång. Läs gärna mer på till exempel Friends webbsida (länk nedan), där hittar du många goda råd.


Sidan senast uppdaterad