Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Chef bildningssektorn
Lars Walter
0243-662 70
Verksamhetschef förskola-grundskola
Ulrika Forssell
0243-746 87
Verksamhetschef förskola-grundskola
Stefan Forsmark
0243-665 40
Gymnasiechef
Mikael Fältsjö
0243-748 82
Dela sidan på sociala medier

Resor och inneboende

Grundskole- och gymnasieelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts eller busskort. Gymnasieelever som väljer att bo på studieorten kan ansöka om inackorderingstillägg.

Hitta snabbt

Skolskjuts

Barn och elever som går i grundskolan har rätt till skolskjuts om det exempelvis är långt till skolan.

Inackorderingstillägg

Enligt skollagen (15 kap. 32 §) ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången. Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller tjugo år.


Sidan senast uppdaterad