Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Särskilda behov, extra stöd

Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda, oavsett skolform - alla ska känna sig tryögga och välkomna till förskola och skola.

Om du som förälder/vårdnadshavare har frågor kring ditt barn, prata i första hand med med ansvarig personal på förskolan/skolan. Du kan också boka en tid med förskolechef, enhetschef för pedagogisk omsorg eller rektor.

Vill du läsa mer om vilka lagar och regler som finns, gå in på skolverkets webbplats via länken nedan..

 

 


Sidan senast uppdaterad