Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Markingenjör
Linnéa Nilsson
0243-74180
Dela sidan på sociala medier

Torsång

I Uvberget, Torsång har uppförts ett bostadsområde för villor och grupphus.

Området kommer att bebyggas med totalt 34 villor och 20 grupphus.

Lediga tomter, priset som anges är endast för fastigheten, anslutningsavgifter tillkommer:
 

Fastighetsbeteckning

 

Areal kvm

Pris

Torsångs Prästgård 1:24(res)   1200 249 115
Torsångs Prästgård 1:27   1067 246 455
Torsångs Prästgård 1:40(res)   1287 250 855
Torsångs Prästgård 1:50(res)
  1160 248 315
res = Tomten är reserverad
 
De lediga tomterna är markerade med rött på kartan nedan.
 
Anslutningsavgifter teknisk försörjning, AB Borlänge Energi
  
VA vatten och avlopp 187 500 kr inklusive moms
Elnät   26 875 kr inklusive moms
Närvärme anslutning   55 000 kr inklusive moms
 
Avgiften för VA beslut i kommunfullmäktige 2007-12-20.
För ytterligare upplysningar kontakta AB Borlänge Energi.
 
Illustrationsplan, plankarta, planbestämmelser och genomförandebeskrivning över området finns nedan.

Sidan senast uppdaterad