Dela sidan på sociala medier

Mur och plank

Vill du bygga en mur eller ett plank på din tomt? Då kan det krävas bygglov.

Tänk på att alla staket ska vara trafiksäkra och som högst hålla måttet 0,8 meter över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, till exempel häckar.

För en- och tvåbostadshus finns undantagsregler som innebär att murar eller plank vid uteplatser i direkt anslutning till bostadshuset inte kräver bygglov om:

Handlingar som ska lämnas in med ansökan:


Sidan senast uppdaterad