Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Lediga jobb

Skaffa dig en ny utmaning. Nedan hittar du Borlänge kommuns lediga jobb just nu.

Offentliga jobb

ANNONSTITEL PUBLICERADES SISTA ANSÖKAN
Enhetschef/ rektor Mottagningsenheten, grundskola Publicerades: Sista ansökan:
Gymnasielärare Fra / annat ämne Soltorgsgymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Lärare 1-7 Forssaängsskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare Idrott och hälsa Hagagymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Enhetschef till samordningscentralen Publicerades: Sista ansökan:
Lärare 1-7 alternativt 4-9 Domnarvets skola Publicerades: Sista ansökan:
Vikariat - arbetsterapeut Publicerades: Sista ansökan:
Vikariat - sjukgymnast/fysioterapeut Publicerades: Sista ansökan:
Vikariat - sjuksköterska Publicerades: Sista ansökan:
Vikariat-arbetsterapeut Publicerades: Sista ansökan:
Vikariat sjukgymnast/fysioterapeut Publicerades: Sista ansökan:
Studie- och yrkesvägledare Hagagymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Biträdande rektor Soltorgsgymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Specialpedagog Hagagymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Lärare alternativt lärare inriktning fritidshem Kvarnsvedens skola Publicerades: Sista ansökan:
Grundlärare/ 1-7 lärare Skräddarbacksskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare inriktning fritidshem/ Fritidspedagog Skräddarbacksskolan Publicerades: Sista ansökan:
Specialpedagog/ Speciallärare Skräddarbacksskolan Publicerades: Sista ansökan:
Klasslärare i grundsärskolan åk 7-9 Jakobsgårdskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare 1-7 alt 4-9 En/ annat ämne Nygårdsskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i fritidshem/fritidspedagog Tjärnaskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare ma/no årskurs 5 Tjärnaskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i förskoleklass Tjärnaskolan Publicerades: Sista ansökan:
Biståndshandläggare Publicerades: Sista ansökan:
Lärare åk 1-6 Tjärnaskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare åk 1-6 Tjärnaskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i svenska som andra språk Tjärnaskolan Publicerades: Sista ansökan:
Grundlärare med specialpedagogisk kompetens Domnarvets skola Publicerades: Sista ansökan:
Speciallärare/ Specialpedagog Domnarvets skola Publicerades: Sista ansökan:
Förstelärare Svenska som andraspråk Introduktionsprogrammen Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i idrott och hälsa Forssaklackskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare Ma/No årskurs 7-9 alternativt lägre åldrar Forssaklackskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i spanska Forssaklackskolan Publicerades: Sista ansökan:
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen Borlänge Publicerades: Sista ansökan:
Specialpedagog/speciallärare träningsskolan/grundsärskolan åk. 1-9 på Jakobsgårdskolan-Skogstäppan Publicerades: Sista ansökan:
Handledare till serviceverkstaden Publicerades: Sista ansökan:
Gymnasielärare i teknik och angränsande ämnen Soltorgsgymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Lärare Idrott och hälsa Introduktionsprogrammen Publicerades: Sista ansökan:
Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen Publicerades: Sista ansökan:
Lärare So Introduktionsprogrammen Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i Sva Introduktionsprogrammen Publicerades: Sista ansökan:
Lärare svenska Introduktionsprogrammen Publicerades: Sista ansökan:
Förskollärare Forssa förskolor Publicerades: Sista ansökan:
Gymnasielärare Engelska Erikslunds- och Hushagsgymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Lärare So 7-9 Domnarvets skola Publicerades: Sista ansökan:
Gymnasielärare Sv/ En Soltorgsgymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Semestervikariat - Undersköterska Publicerades: Sista ansökan:
Semestervikariat - Vårdbiträde Publicerades: Sista ansökan:
Semestervikariat - Enhetschef Publicerades: Sista ansökan:
Semestervikariat - Boendestödjare Publicerades: Sista ansökan:
Semestervikariat - Omsorgsassistent Publicerades: Sista ansökan:
Semestervikariat - Personlig assistent Publicerades: Sista ansökan:
Lärare inriktning fritidshem/ Fritidspedagog Gylle skola Publicerades: Sista ansökan:
Lärare 1-7 alt 4-9, Ma / No / En Gylle skola Publicerades: Sista ansökan:
Lärare med specpedagogisk inr. åk 1-6 alt 7-9 Utvecklingsklass Publicerades: Sista ansökan:
Lärare åk 7-9 No Utvecklingsklass Jakobsgårdsskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i Vård och Omsorg Vuxenutbildningen Publicerades: Sista ansökan:
Lärare Bygg och Anläggningsprogrammet Erikslunds- och Hushagsgymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Lärare åk 1-3 Sv/ So/ Ma Halvarsgårdars skola Publicerades: Sista ansökan:
Lärare 1-7 Skräddarbacksskolan Publicerades: Sista ansökan:
Specialpedagog Elevhälsan Borlänge kommun Publicerades: Sista ansökan:
Lärare Spanska/ En / Sv Maserskolan Publicerades: Sista ansökan:
Socialsekreterare till barn- och ungdomsenheten Publicerades: Sista ansökan:
Lärare Franska/ En / Sv Maserskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lärare Svenska alt Sva, 1-7 eller 4-9 Domnarvets skola Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i årskurs 1-3 Domnarvets skola Publicerades: Sista ansökan:
Förstelärare Svenska som andraspråk Tjärnaängskolan Publicerades: Sista ansökan:
Förstelärare Ma/ No Tjärnaängskolan Publicerades: Sista ansökan:
Förstelärare Specialpedagog Tjärnaängskolan Publicerades: Sista ansökan:
Boendehandledare till Bostället, Missbruksenheten Publicerades: Sista ansökan:
Specialpedagog/ Speciallärare Gylle skola Publicerades: Sista ansökan:
Förskolevikarier till Borlänge kommun Publicerades: Sista ansökan:
Lärarvikarier Publicerades: Sista ansökan:
Socialsekreterare till enheten för ensamkommande barn (EKB) Publicerades: Sista ansökan:
Socialsekreterare till enheten för ensamkommande barn (EKB) Publicerades: Sista ansökan:
Skolpsykolog Elevhälsan Borlänge kommun Publicerades: Sista ansökan:
Nämndsekreterare Publicerades: Sista ansökan:
Boendestödjare till Utslussverksamhet/Enheten för ensamkommande barn Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i förskola inriktning 1-5 år / Förskollärare Publicerades: Sista ansökan:

Publicerad av: Anders Wahl
Sidan senast uppdaterad