Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Lediga jobb

Skaffa dig en ny utmaning. Nedan hittar du Borlänge kommuns lediga jobb just nu.

Offentliga jobb

ANNONSTITEL PUBLICERADES SISTA ANSÖKAN
Lärare inriktning fritidshem/ Fritidspedagog Kyrkskolan Publicerades: Sista ansökan:
Gymnasielärare Sv/ Sva Hagagymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Gymnasielärare Engelska Erikslunds- och Hushagsgymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Modersmålslärare turkiska Publicerades: Sista ansökan:
Modersmålslärare franska Publicerades: Sista ansökan:
Modersmålslärare italienska Publicerades: Sista ansökan:
Modersmålslärare tyska Publicerades: Sista ansökan:
Modersmålslärare teckenspråk Publicerades: Sista ansökan:
Modersmålslärare tigrinja Publicerades: Sista ansökan:
Modersmålslärare polska Publicerades: Sista ansökan:
Modersmålslärare romani Publicerades: Sista ansökan:
Lärare 1-7 Ma / No Forssaängsskolan Publicerades: Sista ansökan:
Barnskötare Skräddarbackens förskolor Publicerades: Sista ansökan:
Kurator Nygårdsskolan Publicerades: Sista ansökan:
Lär No alt No /annat ämne Domnarvets skola Publicerades: Sista ansökan:
Specialpedagog/ Speciallärare Gylle skola Publicerades: Sista ansökan:
Gymnasielärare Sv/ Samhällskunskap/ Geografi Soltorgsgymnasiet Publicerades: Sista ansökan:
Lärare Ma/ No Ornäs skola Publicerades: Sista ansökan:
Skoladministratör Introduktionsprogrammen Publicerades: Sista ansökan:
Ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen Publicerades: Sista ansökan:
Lärare till Borlänge läs-och skrivcentrum Publicerades: Sista ansökan:
Lärare i förskola inriktning 1-5 år / Förskollärare Publicerades: Sista ansökan:
Textilslöjdslärare årskurs 3-6 Tjärnaskolan Publicerades: Sista ansökan:
Biträdande enhetschef Åkershem Publicerades: Sista ansökan:
Skolläkare med intresse för elevers hälsa till Borlänge kommun Publicerades: Sista ansökan:
Enhetschef ordinärt boende sociala sektorn Publicerades: Sista ansökan:
Lärare 1-7 Kvarnsvedens skola Publicerades: Sista ansökan:
Lärare 1-7 Kvarnsvedens skola Publicerades: Sista ansökan:
Personliga assistenter Publicerades: Sista ansökan:
Elevassistent Ornäs skola Publicerades: Sista ansökan:
Kökschef till Domnarvets skola Publicerades: Sista ansökan:
Förskollärare Mottagningsenhetens förskoleverksamhet,interkulturell profil Publicerades: Sista ansökan:
Familjeterapeut/behandlare till Öppenvårdsenheten barn, unga och familj Publicerades: Sista ansökan:
Borlänge kommun söker en stadsarkitekt Publicerades: Sista ansökan:
Förstelärare i Engelska Gylle skola Publicerades: Sista ansökan:
Lärare åk 5-9 En Ornäs skola Publicerades: Sista ansökan:
Förskollärare / Grundlärare f-3 Gylle skola Publicerades: Sista ansökan:
Lärare 1-7 alt 4-9, Ma / No / En Gylle skola Publicerades: Sista ansökan:
Speciallärare/ Specialpedagog Domnarvets skola Publicerades: Sista ansökan:

Sidan senast uppdaterad