Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 19 september

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 19 september, klockan 13.30, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Arbetsordning 

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
2. Inkomna medborgarförslag
3. Revisionen informerar
4. Val av styrelse, revisor samt ny bolagsordning i Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB
5. Revidering av gällande riktlinjer för sociala investeringar i Borlänge kommun
6. Revidering av riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn
7. Revidering av Informationssäkerhetspolicy med underliggande instruktioner användare och förvaltare
8. Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys för Borlänge kommun
9. Uppföljning av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018

10. Nytt uppdrag för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel om tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt justering av reglemente och samarbetsavtal
11. Genomförande av detaljplan för ny skola vid Tjärna Hage
12. Godkännande av avtal rörande Tjärna vattenverk
13. Samverkan mellan Borlänge Energi och Säters kommun
14. Uppföljning av beslut gällande SGEI förordnande 2016 för AB Dalaflyget
15. Upphandling av parkeringsövervakning

16. Svar på medborgarförslag att inte bygga barack på skolans fotbollsplan på Forssaängsskolan
17. Svar på medborgarförslag om att bygga en idrottsanläggning vid den nedlagda Coopbutiken på Tunaslätten
18. Svar på medborgarförslag om att göra Coops lokaler till multiarena för teater, musik och sport med mera
19. Svar på medborgarförslag om att göra om det område där Coop Forum tidigare låg till ett Borlänge Sportcenter
20. Svar på medborgarförslag om ny fotbollsarena vid vägförvaltningens tidigare tomt vid Coop forum
21. Svar på medborgarförslag om nytt badhus vid Tunet
22. Svar på medborgarförslag om att frigöra utrymme för Borlänge katthem vid byggandet av nytt ridhus
23. Svar medborgarförslag om lägre skatt för unga som studerar och jobbar
24. Svar på medborgarförslag om Dalatrafiks Seniorkort
25 Svar på medborgarförslag om förslag på gångväg efter Tolvmilavägen från Medväga till Bomsarvet, Borlänge

26. Svar på motion om fastighets- och lokalöversyn
27. Svar på motion om utplacering av pumpstationer för cyklar samt utredning om enklare hyrcykellösningar
28. Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut år 2017, omsorgsnämnden
29. Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut 2017 1 kvartalet, individ- och familjeomsorgen
30. Återrapportering till kommunfullmäktige av medborgarförslag vars beredning inte slutförts
31. Återrapportering till kommunfullmäktige av motioner vars beredning inte slutförts
32. Interpellationer/frågor
33. Inkomna motioner
34. Valärenden
35. Delgivningar

Sammanträdet webbsänds via länken nedan.

Närradiosändning på 98,6 MHz.