Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Planarkitekt
Beate Löfvenberg
0243-666 57
Dela sidan på sociala medier

Vi vill veta vilket Borlänge du drömmer om!

Vi har ett förslag på hur Borlänge tätort ska se ut i framtiden. Nu vill vi veta vad du som Borlängebo tycker!

Borlänge växer och vi behöver planera för framtiden. Om 20 år är vi kanske 6000 fler Borlängebor!

Vi behöver:

  • Bygga 4 000 nya bostäder
  • Göra det enklare att gå, cykla och åka buss
  • Bevara och utveckla parker, naturområden och gröna stråk
  • Göra det lättare för människor att mötas.

Men hur och var?

Vi behöver hjälp från dig som Borlängebo med kunskap, idéer och synpunkter.

Vi håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort. I en sådan plan visar man hur kommunen vill att olika markområden och vattenområden ska användas på lång sikt. Var vill vi att bostäder, arbetsplatser, parker och vägar ska finnas om 20 år?

Läs mer om våra förslag och berätta för oss vad du tycker på webbplatsen "Borlänge växer" (borlange.se/vaxer) senast 5 april 2017.

Besöksdator finns i Palladiums reception, Sveagatan 21, öppet vardagar kl. 8.00–12.00, 13.00–16.15. 

Frågor och idéer? Kom till öppet hus!

Alla Borlängebor är välkomna till öppet hus. Där kan du ställa frågor, komma med förslag och prata med tjänstemän och politiker.

16 februari, Forssaklackskolans matsal

21februari, Globen, Honefsplan

23 februari, Jakobs kapell, Jaxrummet

8 mars Gylle skolas matsal

9 mars Biblioteket, Sveatorget

Alla tillfällen är klockan 15.30–18.30. 

 

Följ oss också på Borlänge kommuns Facebook under februari-april, där lägger vi upp frågor från översiktsplanen som vi vill ha synpunkter på! 

Borlänge växer!

Vi vill veta vilket Borlänge du drömmer om! Vad är viktigt för dig för att Borlänge ska vara en bra stad att bo och arbeta i?