Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Täffpunkt CTH / Anhörigstöd
Besöksadress: Vattugatan 3
Telefon: 070 - 53 52 557
Anhörigkonsulent
Ann-Christine Hedberg
Telefon: 0243 - 665 44
Dela sidan på sociala medier

Anhöriga och frivilliga

Anhörigkonsulentens arbete är bland annat att synliggöra de anhörigas situation och förbättra de anhörigas livskvalitet och förebygga utbrändhet.

Anhörigstöd

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SOL, om att socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående med viss sjukdom eller diagnos, eller viss ålder.

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter.

Syftet är bland annat att synliggöra de anhörigas situation och förbättra deras livskvalitet och förebygga anhörigas fysiska och psykiska belastning.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens anhörigkonsulent för information, råd och stöd. Kontaktuppgifter finns här till höger.

Anhörigkonsulentens arbete är bland annat att synliggöra de anhörigas situation och förbättra de anhörigas livskvalitet och förebygga utbrändhet.

Anhörigstöd i Borlänge erbjuder

Anhörigstödet samarbetar också med frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsföreningar, samfund med flera.

Stödinsatser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av vilka stödinsatser som idag finns för dig som anhörigvårdare/närstående. 

Borlänge kommun erbjuder

Hos Borlänge kommun kan du ansöka om

Väntjänsten erbjuder

Kontaktuppgifter: 0243-666 90

Svenska Kyrkans diakoni erbjuder

Kontaktuppgifter:
Lisbet Lindholm tel 0243-663 67, diakon Svenska kyrkan

Röda korset erbjuder

Kontaktuppgifter:
Elsy Radbrant tel 0243-181 73 kontaktperson Röda korset
Anita Lindahl tel 0243-23 31 19 kontaktperson Röda korset

SPF och PRO erbjuder

Kontaktuppgifter:
SPF tisdagar kl 10-12 tel 0243-817 13
PRO mån-torsdag kl 9-16, fredag kl 9-12 tel 0243-22 66 67

Program träffpunkt och anhörigstöd

Här hittar du årets program för Träffpunkten och anhörigstöds aktiviteter


Sidan senast uppdaterad