Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Verksamhetschef, Särskilt boende
Johanna Munters Olsson
Telefon: 0243 - 740 55
Dela sidan på sociala medier

Äldreboende

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om olika typer av äldreboenden.

Särskilt boende är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.

Särskilt boende är en insats som prövas av en biståndshandläggare utifrån dina behov. Om din ansökan beviljas så får du erbjudande att om att få flytta till ett av kommunens äldreboende. Kommunens äldreboenden har inriktning mot antingen demensproblematik eller för personer med stora omsorgsbehov och medicinsk vård.

Äldreboende består av lägenheter som du hyr. Utöver hyran betalar du en omsorgsavgift och för mat.  

Arbeta på våra äldreboenden

Här hittar du mer information för dig som villa arbeta som vikarie.


Sidan senast uppdaterad