Skräddarbo korttidshem
Telefon: 0243-663 14
Gyllebo korttidshem
Telefon: 0243-740 39  Fax: 0243-665 43
Gästis
Telefon: 0243-663 31  Fax: 0243-663 13
Enhetschef korttidsboende
Marie Tolförs
Telefon: 0243-741 50
Dela sidan på sociala medier

Korttidstillsyn, korttidsvistelse

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn kan beviljas till skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning och som har föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar.

Korttidstillsynen fungerar som andra fritids men är anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov. Tillsynen erbjuds före och efter skoldagen samt under skollov.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att ett barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga, möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse erbjuds i form av korttidshem/korttidsboende, stödfamilj eller som lägervistelse.

Korttidsvistelse erbjuds i en hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna och beviljas i antal dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid.

Korttidsvistelse kostar inget för dig som beviljas hjälp, men matavgift tillkommer.

Korttidshem

Borlänge kommun har tre stycken korttidshem för barn och ungdomar. Du hittar kontaktuppgifter via kontaktfliken överst på sidan. 

Gästhemmet

Gästhemmet vänder sig till ungdomar/vuxna från 12 år och uppåt. Gästhemmet kan ta emot fyra gäster per dygn.

Gyllebo

Gyllebo korttidshem vänder sig till barn/ungdomar från 6 år och uppåt. Gyllebo kan ta emot upp till fyra barn/ungdomar per dygn.

Skräddarbo

Skräddarbo korttidshem är en verksamhet som vänder sig till barn mellan 6-12 år. Skräddarbo kan ta emot upp till fyra barn per dygn.

 Bildgalleri, korttidshem:


Sidan senast uppdaterad