Profilbild Aktuellt
50 000 Borlängebor
Aktuellt arkiv

Ny informationsorganisation

Från och med den 1 september har kommunen en ny informationsorganisation där en uppdelning görs mellan information och marknadsföring. Ann-Cathrin Brovall är ny informationschef i kommunen, Matti Ståhlberg ny webbredaktör och Roger Johansson ansvarar från och med nu för kommunens marknadsföring.
 

Porträttfoto av Ann-Cathrin BrovallEn ny informationsenhet har bildats med Ann-Cathrin Brovall som chef.

Information

Informationsenheten har ett övergripande ansvar för och arbetar med kommunens information och kommunikation. I detta ingår bland annat ansvaret för webbplatserna Insidan och borlange.se, taltidningsproduktionen, personaltidningen Kommun-Kanalen och tidningen Vård och omsorg.
 

Porträttfoto av Roger JohanssonMarknad

Roger Johansson lämnar jobbet som informationschef för att bli ansvarig för kommunens marknadsföring. I nära samarbete med Borlänge & Co, näringslivsenheten och evenemangschefen skall han jobba med den externa marknadsföringen såsom projektet Bilden av Borlänge, studentfrågor, hitflyttning, mässor, kampanjer och liknande.
 

Syfte och mål

Porträttfoto av Matti Ståhlberg.Syftet med den nya organisationen är att samla informationsresurserna för att åstadkomma ett effektivt informations- och kommunikationsarbete. Det gemensamma målet för både informations- och marknadsföringsarbetet är att höja Borlänge kommuns attraktionskraft på alla plan, både vad gäller kommunen som arbetsgivare och Borlänge som bostads- och etableringsort, besöksort mm. I förlängningen handlar det om att bygga och vårda varumärket Borlänge.
 
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2008-09-02  

Skapad: 2008-09-01 av Jan Lindkvist
 • Kommunkansliet
 • Borlänge kommun
 • 781 81  Borlänge
 • Besöksadress
 • Gamla stadshuset, Röda vägen 50
 • Tel: 0243-740 00 vx
 • Fax: 0243-744 46
 • E-post
 • Ann-Cathrin Brovall
 • Presschef
 • Tel: 0243-746 62
 • Mobil: 073-719 03 33
 • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEvzxx%uyvly%swtp%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzElyy5nl%ts}ty6m}z%vlwwKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp