Profilbild Aktuellt
50 000 Borlängebor
Aktuellt

Bättre kollektivtrafik i Borlänge

Bild på Dalatrafiks buss.Det kommer att bli ännu lättare att åka buss i Borlänge framöver. Bussresandet har ökat stort och nu justeras både turer och tider. Under 2013 kan några linjer få både tätare turer och annan sträckning. Beslutet kommer att fattas i kommunstyrelsen.
 
- Många borlängebor åker buss idag och behoven ökar hela tiden. Nu vill vi utveckla kollektivtrafiken ännu mer och förslaget gör att vi slipper överfulla bussar och problem med byten, säger Ronny Beyer, trafikdelegat (S), Borlänge kommun. Att allt fler borlängebor åker kollektivt bidrar till bättre luft med minskade koldioxidutsläpp, det blir mindre trängsel på vägarna och då blir säkerheten ännu bättre. 
 

Förslag till nya sträckor och tätare avgångar

Förslagen i en konsultutredning visar att det är möjligt att låta bussarna gå andra sträckor och tätare för att det ska bli ännu bättre. Kostnaden för 2013 beräknas till en nettokostnad på 3 miljoner kronor för att genomföra vissa ändringar i den första etappen det andra halvåret. För 2014 kostar det 7,8 miljoner kronor (netto) och när det 2015 är fullt utbyggt beräknas det kosta 9,6 miljoner kronor.
 
- Förändringarna kommer att ske i etapper för att sprida kostnaderna och för att vi ständigt vill utveckla kollektivtrafiken för att fler ska få möjlighet att åka kollektivt, säger Ronny Beyer.
Utvecklingen av kollektivtrafiken har varit en framgångssaga. Sen trafikomläggningen 2007 har den ökat med 60 procent. Vår ambition är fortsätta resan mot ett hållbart Borlänge. Vi har möjligheterna eftersom bilismen fortfarande står för 45 procent i kommunen.

- Vi tittar även på förslaget om påstigningsrutiner, biljetthantering och antal hållplatser, säger, Anders Eklund, trafikingenjör, Borlänge Energi. Även dessa lösningar kommer att göras etappvis och utvärderas innan nästa etapp blir aktuell.

Förändringar som föreslås

• Linje 604 förslås gå istället var 20:e minut istället för som idag en gång i timmen. Bussen ska gå förbi Tjärna Ängar på riksväg 70 och vidare in i Framtidsdalen. Linje 604 passerar sedan Norra Backa/Kupolen på riksväg 50.
 
• Linje 602 föreslås få ändrad körväg. Istället för att köra på riksväg 70 mot Röda Vägen kör linje 602 via riksväg 50 in i Framtidsdalen via Dammgatan/Humanistgatan och sedan Röda Vägen förbi Trafikverket och Högskolan.
 
• Linje 607 förslås gå från Medväga och förlängs till Gylle vårdcentral och Södra Backa och gå en gång i timmen. Flextrafiken kan då tas bort från området öster om Dalälven och körtiderna blir snabbare och bättre i övriga området.
 
• I etapp 2 som gäller för år 2014 föreslås en turtäthetsökning till 10-minuterstrafik under morgon och eftermiddag för linje 601.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2012-03-21  

Skapad: 2012-03-21 av Matti Ståhlberg
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp