Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Avlopp

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka både ytvatten och grundvatten. Det kan förorena  vattentäkter och ge upphov till störande lukt. Dessutom kan avloppsvatten påverka badvatten , fiske och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag.

I miljöbalken finns krav på att avloppsvatten ska renas innan det släpps ut i mark och vatten. Miljönämndens uppgift är att se till att miljöbalkens krav efterlevs.

I Borlänge är ca 44 000 personer anslutna till det kommunala avloppsnätet. Ca 1800 fastigheter i Borlänge har eget avlopp. På dessa fastigheter måste fastighetsägaren själv se till att vatten från wc, bad, disk och tvätt som släpps ut från fastigheten renas så att utsläppet inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Foto av vattenvirvel
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-02-18  

Skapad: 2005-09-22 av Marie Dahl
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp