Profilbild Äldreomsorg
50 000 Borlängebor
Äldreomsorg

Vad kostar korttidsboende?

Korttidsboende debiteras i efterskott per månad, utifrån hur många dygn du vistats på korttidsboendet.
 

Så här räknas avgiften fram:

+ Alla inkomster läggs samman
- Skatt
+ Bostadsbidrag/bostadstillägg
= Summa nettoinkomster
- Bostadskostnad
- Förbehållsbelopp
= AVGIFTSUTRYMME
 
Timpriset är 300 kronor per timme.
För korttidsboende debiteras du fyra gånger timpriset per dygn du vistats på korttidsboendet.   
 
Högsta avgiften för korttidsboendet är 1 760 kronor per månad.
 

2-månadersregeln

Om du ansökt om annat boende och fortfarande är kvar på den tillfälliga vistelsen, i väntan på att få flytta, inträder den s k "2-månadersregeln" . Detta innebär att efter två månader måste du även betala en boendeavgift.
 

Måltider

Samtliga mål mat (frukost, lunch, middag) kostar tillsammans 97,93 kronor/dygn. Kostnaderna för måltider räknas inte in i avgiften.
 
För varje dygn du äter samtliga måltider görs en höjning av förbehållsbeloppet om 47,60 kronor.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2006-04-25 av Kari Hyvönen

Skapad: 2006-04-25 av Kari Hyvönen
  • Sociala sektorn
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Röda Vägen 50
  • Eva Pettersson
  • Debiteringsassistent särskilt boende
  • Tel: 0243-663 25
  • Fax: 0243-661 20
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEzx%sz}r%sylxyopyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp