Resor & transporter
50 000 Borlängebor
Resor & transporter

Gå & cykla

Borlänge Energi

Borlänge Energi, Stadsmiljö, har kommunens uppdrag att svara för planering, utredning och projektering av gator och parker och även för att svara för genomförandet av nya anläggningsprojekt samt drift och underhåll av gatu- och parkanläggningarna. Borlänge Energi ansvarar också för kommunens gång- och cykelvägnät.

 

Utbyggt gång- och cykelvägnät

Kommunen har ett bra utbyggt gång- och cykelvägnät.
Skaffa dig en karta och prova! En bra och gratis karta över Borlänges gång- och cykelvägnät finns att hämta på Borlänge Energi eller på Borlänge & Co.
 

Intressanta rapporter

Till höger på denna sida hittar du intressanta rapporter för nedladdning.

Översyn av huvudstråk för cykeltrafik
Delrapport till Mobility Management - Hållbart resande i Borlänge
verksamhetsberättelse etapp ett och två
Magnus Bäckmark, Borlänge Energi AB, Stiftelsen Teknikdalen, 2002

Uppföljning av översyn av det prioriterade cykelvägnätet
Delrapport till Mobility Management - Hållbart resande i Borlänge
verksamhetsberättelse etapp ett och två
Magnus Bäckmark, Borlänge Energi AB, Stiftelsen Teknikdalen, 2003

Utvecklingsprogram för GC-stråken
Delrapport till Mobility Management - Hållbart resande i Borlänge
verksamhetsberättelse etapp ett och två
Magnus Bäckmark, Borlänge Energi AB, Stiftelsen Teknikdalen, 2003

Synpunkter och åtgärdsförslag för service och underhåll i det prioriterade cykelvägnätet
Delrapport till Mobility Management - Hållbart resande i Borlänge
verksamhetsberättelse etapp ett och två
Magnus Bäckmark, Borlänge Energi AB, Stiftelsen Teknikdalen, 2003

Programförslag för det prioriterade cyklevägnätet i Borlänge
Ett sammanhängande och säkrare cykelvägnät
Delrapport till Mobility Management - Hållbart resande i Borlänge
verksamhetsberättelse etapp ett och två
Magnus Bäckmark, Stiftelsen Teknikdalen, 2003

 
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2011-01-11 av Karin Gustavsson

Skapad: 2005-09-20 av Johanna Ingre
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEslwwml}6%u%t%vpnvwtyrKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp