Profilbild Handikappomsorg
50 000 Borlängebor
Handikappomsorg

Boendestöd

Enhetschefer:
Christina Stenman
Tel: 0243-664 12
 
Åsa Olsson
Tel: 0243-665 65
 
Beatrice Eriksson (LSS personkrets)
Tel: 0243-661 64
 
Christina Örjes Fernquist (LSS personkrets)
Tel: 0243-745 35
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2012-10-03  

Skapad: 2010-12-03 av Kari Hyvönen
 • Sociala sektorn
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Röda Vägen 50
 • Fredrik Blomqvist
 • Chef Personlig assistans
 • Tel: 0243-660 28
 • E-post
 • Pernilla Söderlund
 • Chef Handikappomsorgen
 • Tel: 0243-737 46
 • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEzx%sz}r%sylxyopyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEq}po}tv6mwzx|%vt%s%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzE{p}ytwwl6%szop}w%uyoKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp