Profilbild Om kommunen
50 000 Borlängebor
Om kommunen

Medborgarundersökning 2010

Under hösten genomförde Statistiska Centralbyrån, SCB, en medborgarenkät på uppdrag av Borlänge kommun.
 
Syftet är att ta reda på vad borlängeborna tycker om sin kommun och om kommunens verksamhet.

Mest nöjd är Borlängebon med kommunikationer, utbildningsmöjligheter och miljöarbete, där Borlänge får betydligt högre poäng än genomsnittet.

- Borlänge kommun har genomfört undersökningen en gång tidigare, våren 2008. Det går inte att dra helt säkra slutsatser av resultatet, även om det naturligtvis är viktigt att jämföra resultaten, säger kommunens kanslichef Birgit Hedkvist.

1000 borlängebor valdes ut av SCB att delta i enkäten. 53 % av dessa besvarade enkäten. Siffran kan tyckas låg, men är helt jämförbar med övriga kommuner.

Tre områden

Enkäten är uppdelad i tre områden:

• Vad tycker medborgarna om Borlänge som plats att bo och leva på?
• Vad tycker medborgarna om kommunens verksamhet?
• Vad tycker medborgarna om inflytandet i kommunen?
Under varje delområde finns ett antal frågor, för att precisera vad man är nöjd respektive missnöjd med. Totalt består enkäten av 84 frågor. Det finns också möjlighet att skriva egna kommentarer eller synpunkter.
 

På följande områden hävdar sig Borlänge väl i förhållande till andra kommuner

• Fritid
• Kommersiellt utbud
• Utbildningsmöjligheter
• Kommunikationer
• Vatten och avlopp
• Renhållning
• Miljöarbete
 

På följande områden finns anledning att arbeta för förbättringar

• Bostäder
• Trygghet
• Förskola
• Grundskola
• Äldreomsorg
• Stöd för utsatta personer
• Möjlighet att påverka
 
- Att vi fått höga poäng på vissa områden innebär inte att vi kan slå oss till ro, säger Nils Persson, kommunstyrelsens ordförande.
- Det finns alltid saker som kan göras bättre och det krävs alltid ansträngningar för att upprätthålla en god kvalitet.
 

Trygghet

- Att siffrorna ser dåliga ut på några områden behöver inte nödvändigtvis innebära att kommunens verksamhet är dålig, menar Birgit Hedkvist.
 
- Det kan också handla om att människors uppfattning grundar sig på bristfällig information. Då måste kommunen bli bättre på att informera om vad vi faktiskt gör. En enstaka händelse eller situation, som nyligen fått uppmärksamhet i media, kan också påverka resultatet i den ena eller andra riktningen. Men vi kan trots allt se att det finns områden där vi fått låga poäng både 2008 och 2010. Där måste vi självklart försöka bli bättre. Upplevelsen av trygghet är ett sådant område.
 
- Det finns olika undersökningar som visar att borlängebon upplever en högre grad av otrygghet än invånare i andra kommuner. Det är allvarligt, säger Sonja Sahlin, samordnare för lokala brottsförebyggande rådet. 
 
- Vi arbetar på olika sätt för att öka tryggheten i kommunen, och vi hoppas att arbetet på sikt ska ge resultat. Det är dock inget som sker i en handvändning. Men det är viktigt att betona att upplevelsen av otrygghet inte nödvändigtvis hänger samman med verkliga risker. Exempelvis ser vi en tydlig minskning av kriminaliteten, inte minst antalet bostadsinbrott har minskat. Detta är ändå något som borlängebon oroar sig för i hög grad.
 

Analyseras noggrant

Resultatet av enkäten ska nu analyseras mera noggrant, och kommer på sikt att utgöra en viktig kunskapsbas för kommunens beslutsfattande.

För dig som önskar läsa resultaten i sin helhet så hittar du dem via länkarna till höger.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2010-12-29  

Skapad: 2010-12-29 av Matti Ståhlberg
 • Plan- och markkontoret
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Sveagatan 21
 • Tel: 0243-740 00
 • Fax: 0243-660 70
 • E-post
 • Jonas Fellström
 • Samhällsplanerare
 • Tel: 0243-74303
 • E-post
Mer information:

Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzE{wlyxl}vKmz}wlyrp6%spxltw%tzEuzyl%s6qpww%s%t}zxKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp