Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Barn & utbildning

Synpunktshantering

Synpunktshantering för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

 
Det är viktigt att ta till vara synpunkter för att kunna utveckla verksamheten och göra den bättre.

Enklast skickar du in dina synpunkter genom att använda blanketten till höger på sidan. Du kan också skicka ett vanligt brev, e-post eller ringa.

Kom ihåg att en synpunkt är en offentlig handling som vem som helst har rätt att ta del av om den inte är sekretessbelagd. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (PUL) bestämmelser.

Om du vill lämna synpunkter på kommunens förskola eller skolverksamhet kan du följa nedanstående ordning:

 

1. Vänd dig till berörd personal

Om du har synpunkter på verksamheten ska du i första hand vända dig till den skola eller förskola det berör. Det kan på en skola vara respektive klasslärare/kontaktlärare och på en förskola personalen på respektive avdelning.

2. Vänd dig till berörd rektor eller förskolechef

Om du i första steget upplever att du inte får gehör för dina synpunkter kan du ta kontakt med berörd rektor/förskolechef. Kontaktuppgifter till respektive rektor/förskolechef hittar du på förskolornas och skolornas hemsidor.

3. Vänd dig till skolchefen eller till gymnasie- och vuxenutbildningschefen

Om du inte är nöjd med hur ditt ärende hanterats kan du vända dig till
 
Kenth Carlsson, skolchef
This is a mailto link
0243-746 87
 
eller
 
Stefan Forsmark, Tf. skolchef
This is a mailto link
0243-665 40

eller

Mikael Fältsjö, gymnasiechef
This is a mailto link
0243-784 82

4. Vänd dig till barn- och bildningsnämnden
Om du upplever att du fortfarande inte fått gehör för dina synpunkter kan du vända dig till barn- och bildningsnämnden som är huvudman (ytterst ansvarig) för verksamheterna i Borlänge kommun.
This is a mailto link
0243-740 00

5. Vänd dig till Skolinspektionen, BEO, JO eller DO

Om du anser att verksamheten inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar eller förordningar kan du vända dig till:
 
This is a mailto link
08-586 080 00
 
This is a mailto link
08- 120 20 700
 
This is a mailto link
08-786 40 00
 
This is a mailto link
08-586 080 00
 
För övrig information hänvisas till:
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-08-10 av Jaakko Hurri

Skapad: 2010-10-11 av Outi Tirkkonen
 • Bildningssektorn
 • Röda vägen 50
 • 781 81 Borlänge
 • Tel: 0243-740 00
 • Fax: 0243-666 77
 • E-post
 • Lars Walter
 • Chef bildningssektorn
 • Tel: 0243-662 70
 • E-post
 • Kenth Carlsson
 • Skolchef
 • Tel: 0243-746 87
 • E-post
 • Fax: 0243-666 77
 • Stefan Forsmark
 • Tf. Skolchef
 • Tel: 0243-665 40
 • E-post
 • Mikael Fältsjö
 • Gymnasiechef
 • Tel: 0243-748 82
 • E-post
 • Marie Kindström Ohlsson
 • Chef elevhälsa
 • Tel: 0243-741 76
 • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEvpy%ts6nl}w%s%szyKmz}wlyrp6%spvpy%ts6nl}w%s%szyKmz}wlyrp6%spxltw%tzE%s%tpqly6qz}%sxl}vKmz}wlyrp6%sp%s%tpqly6qz}%sxl}vKmz}wlyrp6%spxltw%tzExtvlpw6qlw%t%suzKmz}wlyrp6%spxtvlpw6qlw%t%suzKmz}wlyrp6%spxltw%tzEml}y5mtwoytyr%sylxyopyKmz}wlyrp6%spml}y5mtwoytyr%sylxyopyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEmpzK%svzwty%s{pv%ttzypy6%spmpzK%svzwty%s{pv%ttzypy6%spxltw%tzEozKoz6%spozKoz6%spxltw%tzEu%u%s%tt%ttpzxm%uo%sxlyypyK}tv%solrpy6%spu%u%s%tt%ttpzxm%uo%sxlyypyK}tv%solrpy6%spxltw%tzE%svzwty%s{pv%ttzypyK%svzwty%s{pv%ttzypy6%sp%svzwty%s{pv%ttzypyK%svzwty%s{pv%ttzypy6%spxltw%tzEml}y5mtwoytyr%sylxyopyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEwl}%s6%wlw%tp}Kmz}wlyrp6%spxltw%tzEvpy%ts6nl}w%s%szyKmz}wlyrp6%spxltw%tzE%s%tpqly6qz}%sxl}vKmz}wlyrp6%spxltw%tzExtvlpw6qlw%t%suzKmz}wlyrp6%spxltw%tzExl}tp6vtyo%s%t}zx5zw%s%szyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp