Profilbild Internationellt
50 000 Borlängebor
Ny i Sverige

Svenska för invandrare SFI

Språkutbildning i svenska är en viktig del av introduktionen för de nyanlända. Rätten till svenskundervisning omfattar alla vuxna oavsett på vilken grund man har fått uppehålls-tillstånd. Den skall ge vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska möjligheter att, utifrån sina olika förutsättningar och personliga mål, utveckla förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt i studier.
 
Utbildningen skall också ge kunskap om och förståelse för samhällets organisation och dess grundläggande värderingar. Sfi-utbildningen i Borlänge har som övergripande mål att ge kursdeltagarna en flexibel utbildning som kan möta den enskildes behov.
 
All Sfi-undervisning i Borlänge bedrivs på heltid, året runt med fyra veckors sommaruppehåll.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2013-09-05  

Skapad: 2005-09-22 av Pia Hed Aspell
 • Integrationsenheten
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Röda vägen 50
  • Tolkförmedlingen
  • 784 34  Borlänge
  • Besöksadress
  • Wallingatan 15
  • Tel: 0243-74900
  • Fax: 0243-66002
  • E-post
  • Telefontid: 08.00-16.30
  Mer information:
  Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
   
   
  xltw%tzE%tzwvqz}xpowtyrpyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp