Profilbild Internationellt
50 000 Borlängebor
Tolkförmedling

Råd till tolkanvändare

 

Några råd för besök med tolk

 • Tolken är bra på att tolka. Du kan sakfrågan
 • Redogör för de olika rollerna för din besökare.
 • Tala direkt till din besökare – inte till tolken.
 • Använd "du" eller "ni" som tilltalsform.
 • Tala i jag-form.
 • Använd ett tydligt språk.
 • Undvik fackspråk, yrkesjargong och dialektala uttryck.
 • Kontrollera att du och din besökare uppfattar varandra riktigt.
 • Låt tolken tala till punkt.
 

Vad säger lagen? 

Människor som inte behärskar svenska språket har rätt att få stöd av en tolk (8§, Förvaltningslagen) för att kunna föra fram sin sak när de har kontakt med olika myndigheter. Då är en bra tolk många gånger förutsättningen för att du verkligen ska kunna kommunicera med personer som du möter i ditt arbete. Tolkförmedlingens uppgift att förmedla tolkar som motsvarar de krav du och din klient har.
 

Några fakta om tolkning

En professionell tolk har flera kvaliteter än att kunna tala två språk. Tolken har specialkompetens inom olika ämnesområden, t.ex. sjukvård, juridik, socialtjänst, utbildningsväsende eller arbetsmarknad. Tolken ska också ha goda kunskaper i det svenska språket och om samhället såväl som om klientens ursprungsland och modersmål. En bra tolk är flexibel och lyhörd.
 
Våra tolkar arbetar efter särskilda yrkesetiska regler. En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna  något i samtalet.
 
Tolken har alltid tystnadsplikt om vad som avhandlas i samband med ett uppdrag. Dessutom lyder tolkar automatiskt under samma tystnadsplikt som gäller de myndighetspersoner som de engagerats att tolka för. Om det föreligger risk för jäv är tolken skyldig att avstå från uppdraget.
 
Anhöriga och vänner är inte lämpliga som tolkar. Dels är det svårt att bedöma deras yrkeskunskaper, dels vet du inte om de är opartiska eller ej.
 
Barn ska aldrig användas vid tolkning! De får ett orimligt ansvar och föräldrarnas roll kan undergrävas.
 
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-03-11 av Nermin Sarhatlic

Skapad: 2005-09-22 av Pia Hed Aspell
 • Tolkförmedlingen
 • 784 34  Borlänge
 • Besöksadress
 • Wallingatan 15
 • Tel: 0243-74900
 • Fax: 0243-66002
 • E-post
 • Telefontid: 08.00-16.30
 • Carina Johansson
 • Enhetschef
 • Tel: 0243-749 00
 • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzE%tzwvqz}xpowtyrpyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEnl}tyl6uzsly%s%szyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp