Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Miljörapport

Miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt skall en gång per år lämna in en miljörapport. Rapporten skall avse Foto av tangentbordkalenderår och den skall lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det år som rapporten avser. Miljönämnden är tillsynsmyndighet för de flesta tillståndspliktiga verksamheter i Borlänge.
 
Miljörapporten ska rapporteras elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP. Länk finns till höger.
 
Naturvårdsverket har i en föreskrift om miljörapporter bl.a. bestämt vad en miljörapport ska innehålla. Den som inte lämnar in miljörapporten i tid riskerar att få betala en miljösanktionsavgift.
 
På Naturvårdsverkets hemsida finns föreskriften att läsa.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-02-18  

Skapad: 2005-11-16 av Christina Eriksson
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp