Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Skräddarbacksskolan

Förskolor

I Skräddarbacken finns tre förskolor där cirka 160 barn och 30 pedagoger tillbringar sin vardag.
 
Vår verksamhet
Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan, Lpfö -98 reviderad 2010, och Borlänge kommuns skolplan. I praktiken innebär det att vi har en väl planerad verksamhet med pedagogiskt innehåll och rutiner för uppföljning och utvärdering. Likabehandlingsplan och Kvalitetsredovisning är dokument som finns att ta del av på varje förskola samt på varje förskolas hemsida, se länk i vänster spalt.
 
Arbetsmiljön är viktig för oss och vår ambition är att alla ska känna en hög trivsel. Barn och pedagoger ska ha roligt tillsammans, känna delaktighet och gemenskap.
Vi ansvarar för att barnen får en stimulerande lek- och lärandemiljö på förskolan, bland annat genom våra pedagogiska rum. Arbetet i barngrupp dokumenteras, i huvudsak med hjälp av kamera. Dokumentationen sätts sedan upp på väl synlig plats på förskolan. Med hjälp av bilderna kan barn-förälder-pedagog mycket lätt ha en dialog om barnens vardag hos oss.
 
Arbetet på förskolan
Med hjälp av språket lär sig barnet att förstå sig själv och sin omvärld vilket är avgörande för vidare utveckling både intellektuellt, socialt och känslomässigt. Grunden för ett bra samspel och en positiv språkutveckling läggs i de tidiga åldrarna. På våra förskolor arbetar vi med observationsmaterialet TRAS. TRAS står för Tidig Registrering Av Språkutveckling. TRAS hjälper pedagogerna att synliggöra barnens utvecklingsområden inom språk. Prata med pedagogerna för mer information kring arbetet med TRAS.
 
Med en reviderade läroplanen har Matematik den senaste tiden blivit en viktig del i vår verksamhet. Våren 2010 påbörjades arbetet med att synliggöra matematiken i vardagen. Sedan dess har både barn och pedagoger upptäckt att matematik är så mycket mer än tal och siffror. Förskolans matematikarbete är grundläggande för kommande matematikinlärning. Skräddarbackens förskoleenhet fick våren 2012 äran att ta emot Borlänge kommuns pedagogiska pris för vår satsning i matematik.
 
I den reviderade läroplanen för förskolan står det att barnen skall utveckla ett intresse och förståelse för naturvetenskap och teknik. Inom Skräddarbackens förskoleenhet har vi valt att  arbeta med konceptet NTA, Natur- och teknik för alla. Under höstterminen 2012 kommer pedagoger från samtliga avdelningar att genomgå utbildning för arbetet med NTA. Utbildningen ger pedagogerna redskap för att stimulera barnens eget forskande och hjälper dem att sätta ord på fenomen som de upptäcker. Grundtanken med NTA är att barnen skall ges möjlighet att experimentera och upptäcka naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt sätt. 
 
Introduktion
Introduktionstiden till förskolan varierar från barn till barn och individanpassas därför. Vårdnadshavare är självklart med och deltar aktivt vid introduktionen. Introduktionen är grunden för en bra förskolevistelse för ditt barn och för ett gott samarbete mellan förskola och hem.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2014-09-03  

Skapad: 2005-11-15 av Kent Gustafsson
  • Skräddarbacksskolan
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Frostmors väg 1
  • Tel: 0243-745 84
  • Fax: 0243 661 15
  • Visa på karta:
  • Karta [Nytt fönster]
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp