Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Hagagymnasiet

Elevhälsa

Elevhälsan vid Hagagymnasiet består av skolsköterska, kurator, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan är ett stöd för elever, vårdnadshavare och undervisande personal. Gruppen träffas en gång i veckan tillsammans med rektor då vi går igenom gemensamma frågor. Mentorer är välkomna då elevhälsan sitter samlad för att ta upp enskilda ärenden. Dessutom arbetar vi med elever enligt våra skilda yrkesroller. Arbetet består av följande: 

 • Ge rektor underlag för beslut.
 • Spontana och inbokade elevsamtal.
 • Ge information i skolans klasser.
 • Representeras i skolans krisgrupp.
 • Arbeta efter skolans handlingsplaner för elever i studiesvårigheter, droger och krishantering.
 • Vara kontakten med andra skolor, socialförvaltning, psykiatri, ungdomsmottagning, vuxenutbildning och arbetsförmedling m fl.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2014-09-05 av Ronny Björn

Skapad: 2005-09-27 av I-L Larsson
 • Maria Burtus Pettersson
 • Rektor
 • Tel: 0243-744 80
 • E-post
 • Tommy Berg
 • Biträdande rektor
 • Tel: 0243 - 740 09
 • E-post
 • Nils Pastuhoff
 • Biträdande rektor
 • Tel: 0243-743 54
 • E-post
 • Ann-Christin Jönsson
 • Skoladministratör
 • Tel: 0243-662 72
 • E-post
 • Cristina Lind
 • Skoladministratör
 • Tel: 0243-662 74
 • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExl}tl6m%u}%t%u%s5{p%t%tp}%s%szyKmz}wlyrp6%spxltw%tzE%tzxx%y6mp}rKpo%u6mz}wlyrp6%spxltw%tzEytw%s6{l%s%t%uszqqKpo%u6mz}wlyrp6%spxltw%tzElyy5ns}t%s%tty6uzy%s%szyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEn}t%s%ttyl6wtyoKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp