Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Forssaklackskolan

Specialundervisning

Specialundervisningen ges åt elever med läs-, skriv- och matematiksvårigheter och där vi utgår från den enskilda elevens nivå, behov och förutsättningar.

 
På höstterminen i år 7 gör vi noggranna klassdiagnoser för att försäkra oss om att alla elever som är i behov av extra stöd i ämnet svenska och/eller matematik också ska erbjudas detta. Målet är att stödja elevens personliga utveckling och att stärka självkänslan, så att eleven trots sina svårigheter ska kunna nå grundskolans mål.
 
Testerna rör:
 • teknisk avläsning och läshastighet
 • ordkunskap och läsförståelse
 • rättskrivning
 • fri skrivning
 • grammatik
 • matematiska färdigheter

I och med vårt nya arbetssätt med horisontella arbetslag tänker vi annorlunda kring detta än tidigare. Vi har tagit bort en del lärarresursfördelningar som gjordes generellt på skolan, som t.ex. obligatoriska halvklasser i svenska. De lärarresurserna finns kvar fördelar vi efter elevernas behov istället för bland alla elever på skolan. På det viset kan vi stödja och hjälpa eleverna på ett mer effektivt sätt.

Upp
Uppdaterat eller granskat: 2013-08-12 av Elisabeth Berkebo

Skapad: 2006-01-16 av Elisabeth Svensson
 • Forssaklackskolan
 • Borlänge kommun
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Gråstensgatan
 • Tel: 0243-744 78 (personalrum)
 • Fax: 0243-748 79
 • Visa på karta:
 • Karta [Nytt fönster]
 • Gustaf Malmberg
 • Rektor
 • Tel: 0243-749 51
 • E-post
 • Fax: 0243-666 83
 • Andreas Lundmark
 • Biträdande rektor
 • Tel: 0243-749 18
 • E-post
 • Magdalena Ärnbäck
 • Skoladministratör
 • Tel: 0243-666 87
 • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEr%u%s%tlq6xlwxmp}rKmz}wlyrp6%spxltw%tzElyo}pl%s6w%uyoxl}vKpo%u6mz}wlyrp6%spxltw%tzExlrolwpyl6l}ymlnvKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp