Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Radon

Radon är ett radioaktivt ämne. All strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador. Radonrisken begränsas till inomhusmiljön. Utomhus är radonrisken mycket liten. Bild av genomskärning av lungor
 
Radon följer med luften in i lungorna då vi andas. Strålningen som avges av radonets sönderfallsprodukter kan skada cellerna i lungan och orsaka lungcancer. Årligen insjuknar i Sverige omkring 2 700 personer i lungcancer. Merparten av dessa fall orsakas av rökning. Den näst största orsaken till lungcancer är radon. Strålskyddsinstitutet bedömer att ca 500 fall av lungcancer orsakas av radon varje år.
 
Riskuppskattningen för förtäring av radonhaltigt vatten är mer osäker än för inandning av radonhaltig luft. Stråldosberäkningar antyder att ett tiotal dödsfall per år i cancer i mag-tarmkanalen kan orsakas av radonhaltigt dricksvatten.

 

 

Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-02-18  

Skapad: 2005-09-22 av Christina Eriksson
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp