Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Vedeldning

Vedeldning för uppvärmning av hus är ett av de bästa sätten ur ekologisk synpunkt, men en förutsättning är att den utförs på ett riktigt sätt.Illustration av man som eldar
Vid eldning i braskaminer och vedpannor är det inte ovanligt att grannarna störs av röken. Detta beror bl.a. på att man eldar på fel sätt och att husen ligger tätt. I vissa fall beror det på att man eldar med sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke, vilket är förbjudet.
 

Titta på röken!

Du eldar rätt om röken är:Illustration av man som tittar på rök

nästan osynlig vid varmt väder.
vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
 
Om röken är svart, gråsvart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle, öka då lufttillförseln.

Undvik eldning när väderleken är sådan att röken slår ner på grannens tomt.
 

Hälso- och miljöproblem

Rökgaserna innehåller flera hälso- och miljöskadliga ämnen, bl a flyktiga organiska ämnen (VOC), kväveoxider (NOX) och formaldehyd. Ett kännetecken på dessa ämnen är att de är illaluktande och irriterande samt att röken ofta är missfärgad. Därför ska man alltid elda effektivt så att minsta möjliga föroreningar kommer ut.

Vissa människor, t ex astmatiker kan vara känsligare för rökgaser än andra. Visa särskild hänsyn om du har en sådan Illustration av man som hugger vedperson i din omgivning.
 

Vedhantering

Tag hänsyn till dina grannar vid bearbetning och lagring av ved. Vedupplag eller liknande får ej anordnas inom allmän platsmark (park, gatumark etc.).
 
 
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-02-18  

Skapad: 2005-09-22 av Marie Dahl
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp