Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Natur

Naturminnen

Vissa särpräglade naturföremål, t.ex. stora träd, flyttblock och jättegrytor, kan skyddas så att de bevaras för framtiden. Länsstyrelsen eller kommunen kan då förklara ett sådant naturföremål som naturminne. Skyddsformen är till för att skydda enskilda föremål, men även det närmaste området runt föremålet kan behöva skyddas för att föremålet ska kunna bevaras och detta området får ingå i naturminnet.
 Foto av Tunaäpplet
I Borlänge kommun finns 28 naturminnen. Det äldsta är en smörjtall i Sörbo som skyddades som naturminne redan 1917. Det senaste är Tunaäpplet som blev naturminne 2005.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-02-18  

Skapad: 2005-09-22 av Christina Eriksson
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp