Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Natur

Naturreservat

Grunden för en god livsmiljö för oss människor är väl fungerande naturliga ekosystem. I Borlänge är det skogen, vattnen och odlingslandskapen som utgör de viktigaste naturmiljöerna. Några av pärlorna i landskapet har därför också skyddats som naturreservat. Skyddet av naturen är en mycket långsiktig åtgärd och är både till för oss människor och för naturens egen skull. I Borlänge finns för närvarande 1 664 ha skyddat  i 15 naturreservat och 120 ha som biotopskydd i 22 delområden.
 
Läs mer om varje reservat via länkarna till vänster.
 
Till höger finns en länk till en översiktlig karta som visar var naturreservaten ligger. När man klickar på en siffra i kartan kommer man till texten om det reservatet.

Mosippa

 
 
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-02-18  

Skapad: 2005-09-22 av Christina Eriksson
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Mer information:

Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp