Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Trygghet & säkerhet

Brandskydd

Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Oftast är det slarv som förorsakar bränder men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det är alltid lättare att förebygga en brand än att släcka en brand.

Vanliga brandorsaker i hemmet:


Elfel

Vi har idag runt omkring oss i hemmet många el-apparater som med tiden blir slitna, framför allt sladdar och anslutningar. Detta kan innebära att kortslutning kan uppstå som leder till en brand. Typexempel är skarvsladdar som kläms i dörr eller fönster.
 
GODA RÅD: Installera fler fasta vägguttag, byt skadad utrustning, överbelasta ej kablar och vägguttag, stäng av TV:n med strömbrytaren, drag ur kontakter till el-apparater, använd alltid rekommenderad styrka på glödlampor och lysrör, installera jordfelsbrytare. Vid tveksamheter kontakta behörig elektriker.

Rökning

Rökning är den vanligaste brandorsaken vid bränder med dödlig utgång. Det är inte bara i sängen som det är farligt utan även i fåtöljer och soffor mm.
 
GODA RÅD: Släck alltid cigaretten, tag hand om glöden på ett säkert sätt, rök ej i sängen.

Barns lek med eld

Eld är spännande för barn, tyvärr så förekommer det inte alltför sällan att barn förorsakar bränder i samband med lek med tändstickor eller tändare.
 
GODA RÅD: Förvara alltid tändstickor och tändare oåtkomliga för barn. Låt aldrig barn leka med tändstickor eller tändare. Lär barnen att hantera tändstickor och tändare på ett säkert sätt.

Köket

Många bränder börjar på spisen. Torrkokning, fett och oljor är vanliga orsaker. Fett och oljor börjar brinna när temperaturen blir för hög, liksom stearin. Damm bakom kyl och frys gör att kylning av kompressorer blir sämre, och de blir lätt överhettade.
 
GODA RÅD: Gå aldrig från spisen med kokande kastrull eller stekpanna med olja eller fett på plattan, det är lätt hänt att man glömmer. Gör regelbundet ren fettfiltret på köksfläkten. Dammsug bakom kyl och frys regelbundet. Frosta av frys - is gör att kompressorn får gå onödigt mycket.

Levande Ljus - Öppen eld

Levande ljus orsakar varje år många bränder av många orsaker som glömska, stress, felaktig placering mm. Öppen spis är också en risk, det är viktigt att elda på rätt sätt och använda gnistskydd så att glöd och gnistor ej kan antända brännbart material.
 
GODA RÅD: Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Använd obrännbar ljusstake och obrännbar dekoration. Det finns "ljussläckare" som är bra, men det är alltid säkrast att släcka ljuset innan man lämnar rummet.

Brandvarnare

Det är idag ett lagkrav att varje bostad (villa, lägenheter, fritidshus) skall vara försedd med anordning för tidig upptäckt av brand.
 
Brandvarnare räddar liv! Placering bör vara i tak och i närheten av sovrum. Prova brandvarnaren regelbundet så att den fungerar, exempelvis varannan månad och när du varit borta några dagar. Du bör dels kolla batterifunktion genom att trycka på testknapp dels genom att blåsa ut lågan på ett ljus och låta röken träffa brandvarnaren.
 
Det finns resebrandvarnare att ta med då man reser bort.
 

Släckutrustning

Det är alltid bra att ha någon form av släckutrustning till hands. Lär dig hur den fungerar innan det blir bråttom!
 

Utrymningsplan

Diskutera med dina närmaste hur ni skall göra om det inträffar en brand i er bostad och ni behöver utrymma.
 

Spisvarnare

Det finns olika hjälpmedel som är bra, bl a spisvarnare som känner av värme, bryter strömmen till spisen samt ger signal.
 

Timer

Timer kan vara bra att koppla in på vissa typer av el-utrustning t ex kaffebryggare, strykjärn mm.
 
Ytterligare upplysningar kan du få hos Räddningstjänsten Dala Mitt.
 
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2006-01-15  

Skapad: 2005-12-29 av Ann-Cathrin Brovall
  • Thorsten Bladlund
  • Risk- och säkerhetssamordnare
  • Tel: 0243-743 30
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp