Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Trygghet & säkerhet

Beredskap i hemmet

Du bör förbereda dig och din bostad på händelse av en krissituation.
 
Längre elavbrott leder till att värme och vatten i många fastigheter försvinner, detta på grund av att pumpar för cirkulation är elektriskt drivna. Detta gäller för såväl egen värmekälla som fjärrvärme. Har du direktel (el-element) eller elpanna så är det samma sak.

Försörjningen med vatten kan också försvinna då det krävs el för att driva vattenpumpar i vattenverket.
 

Att ha hemma

Bra saker att alltid ha hemma är:

 • batteriradio med reservbatterier,
 • ficklampa med reservbatterier,
 • dunkar för vatten,
 • stearinljus,
 • matkonserver,
 • konservöppnare,
 • campingkök och
 • tändstickor.


Goda råd:

 

Vid el-avbrott

Flytta in i ett mindre rum. Klä dig enligt "flerskiktsprincipen", det vill säga i lager på lager. Isolera kring fönster med filtar. Använd stearinljus som värmekälla  men tänk på brandrisken. Vädra då och då för att släppa in syre. Använd friluftsutrustningen: Sovsäcken ger värme och liggunderlaget skyddar mot golvkyla. 

 

Om mat

Man bör ha ett matförråd hemma som räcker ungefär för en vecka. Välj konserver som är lätta att hantera och har lång hållbarhet.  Det viktigaste är att man tycker om maten och att den mättar. I ett krisläge, då man kanske måste använda camping-köket. Öppna inte kyl och frys i onödan. Oöppnad behåller den kylan i flera dagar, även utan ström.


Vid vattenbrist

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Redan efter ett par dagar utan vatten blir man utmattad och orkeslös. Vid långa vattenavbrott körs vattentankar ut av Borlänge Energi. På Radio Dalarna (P4) kan du höra var tankarna finns. Se till att ha ordentligt med dunkar och hinkar för att kunna hämta vatten. Rent vatten kan sparas många dagar i rena dunkar, utan att renas, om det förvaras mörkt och svalt. Till tvätt och disk kan man använda vatten från sjöar och större vattendrag. Till toalettspolning kan vilket vatten som helst användas.

Vid översvämning

Risken för källaröversvämningar är störst i samband med häftiga regn och hastig snösmältning. Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de kan klara normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källare via golvbrunnar och andra avloppsanslutningar.
 
Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat system det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan.
 
Även vid torrväder inträffar störningar i avledningen av avloppsvatten. Tillfälliga stopp orsakas oftast på att man spolat ner något olämpligt i avloppet till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett eller frityrolja. De vanligaste störningarna inträffar i servisledningar det vill säga ledningen från fastigheten till kommunens ledning i gatan.
 
En översvämning kan också orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande dricksvatteninstallation exempelvis en ledning eller disk-/tvättmaskin som går sönder. Beakta särskilt under vinterperioden risken för frysskador.
 
Förebyggande åtgärder mot källaröversvämningar:
 
 • Spola inte ner sådant i avloppet som kan orsaka stopp i servisledningen. Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall. Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning, när fettet stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor.
 • Installera automatiska bakvattenventiler eller avstängningsbara golvbrunnar.
 • Nedfarter till garage och andra källarutrymmen utformas så att regnvatten inte kan rinna in i källaren.
 • Kontrollera att regnvatten avleds från fastigheten.
 • Byt ut installationer som är i dåligt skick.
 • Stäng ventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid.
 • Förvara inte värdefulla och fuktkänsliga föremål i källare och framför allt inte direkt på golvet.
 • Ha koll på normala vattenstånd och historiken.
 • Ta reda på om just ditt område varit översvämmat tidigare och vad som skedde då. Erfarenheter från den gången är till nytta inför kommande översvämningar.
 • Följ väderprognoserna.
 • Se över villkoren i din försäkring.  


Att tänka på om det inträffar en källaröversvämning:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
 • Proppa igen toaletter och avlopp för att undvika att avloppsvattnet tränger in i huset. Går att göra med expanderande propp eller gummitätning.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Flytta om möjligt värdefulla fuktkänsliga föremål till säkra ställen.
 • Kontakta försäkringsbolaget.
 • Dokumentera eventuella skador och spara kvitton på kostnaderna för översvämningen.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
 • Anmäl översvämningen till Borlänge Energi.

I pdf-filen här till höger hittar du konkreta tips på vad du själv kan göra vid översvämning.

Mer information

Du kan läsa mer på Civilförsvarsförbundets hemsida under rubriken Tips & råd.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning på skyddsnatet.se.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2009-07-13  

Skapad: 2006-01-15 av Ann-Cathrin Brovall
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp