Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor

Information

Informationschefen ansvarar för den kommunövergripande externa och interna informationen och är chef för informationskontoret. Tillförordnad informationschef är Birgit Hedkvist.


Webbredaktören har ett samordnande ansvar för kommunens webbplats och intranät.
 
På informationskontoret finns kommunikatörer vars gemensamma strävan är att ge en god service  till kommuninvånare och andra genom att lämna information i kommunala frågor.

Informationskontoret tillhör servicecenter som ligger under sektorn för verksamhetsstöd. Inriktningen för informationsarbetet slås fast i kommunens informationspolicy.
 
Presschefen hanterar kommunens media- och pressfrågor.
  • Informationskontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81  Borlänge
  • Birgit Hedkvist
  • Bitr sektorschef, chef servicecenter, t f informationschef
  • Tel: 0243-746 22
  • Mobil: 070-378 68 62
  • E-post
Mer information:
Informationspolicy [word 239 kB, nytt fönster]
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEtyqz}xl%ttzyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEmt}rt%t6spov%vt%s%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp