Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor

Gylle förskola

Välkommen till Gylle förskola!

Gylle förskola är en mindre förskola belägen intill Gylle skola. Den består av två avdelningar, Krokodilen i åldern 1-3 år och Tigern i åldern 3-5 år. Förskolan har en inbjudande och mysig gård. Vi bildar tillsammans med förskolorna Åselby och Täppgården Gylleenheten 1. 

På förskolan strävar vi efter att varje barn och förälder ska känna trygghet och tillit till personalen och miljön. Den pedagogiska verksamheten planeras utifrån barnens behov och utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation som är ett verktyg för reflektions- och utvecklingsarbete. Gylle förskola använder sig av ”Förskoleappen” där vårdnadshavare har möjlighet att följa barnens vistelse och utveckling i förskolan.  

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och vår verksamhet? Kom gärna hit på ett besök! Ring gärna innan, så att någon av oss pedagoger kan ta emot dig och visa dig runt. Ni är varmt välkomna till oss!

Verksamheten

Verksamheten på Gylle förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Detta är utgångspunkten i det livslånga lärandet. Gruppsammansättningen och den specifika kompetensen för avdelningarna ligger till grund för att skapa en så god pedagogisk verksamhet som möjligt. Målsättningen är bl.a. att skapa en miljö där barnen känner delaktighet och där vi tar tillvara barnens nyfikenhet och kompetenser.

Vi arbetar dagligen i planerade aktiviteter och i lekens form med läroplanens strävansmål på vår förskola där matematik, språk, motorik, skapande, natur & teknik ingår.

Lärplattor

Lärplattor används dagligen. Den är ett hjälpmedel för både pedagoger och barn för att synliggöra barnets utveckling och vistelse i förskolan. Lärplattan används endast utifrån ett medvetet lärandeperspektiv samt som reflektionsunderlag där barnen blir delaktiga i den egna verksamheten. Barnen på avdelningarna söker svar på de frågor som de funderar över, använder lärandeappar med hjälp av närvarande och medvetna pedagoger. Barnen tillsammans med pedagogerna på Tigerns avdelning skapar även enklare bildspel & filmer.

Värdegrundsarbete
 
Värdegrundsarbete är en viktig del för oss och är något vi arbetar aktivt med. Vi ser olikheter som en tillgång och har mycket att lära av varandra. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi samtalar dagligen t.ex vid måltidssituationen eller vid våra planerade aktiviterer om hur vi kan vara en bra kompis och hur vi beter oss mot varandra. Barnen ska känna lust och glädje när de kommer till oss på Gylle förskola.
 
 
Gylle förskola  
 
 
 
 
 • Gylle förskola
 • Lantmäterigatan 5-7
 • 784 62 Borlänge
 • Besöksadress
 • Lantmäterigatan 5-7
 • Tel: 0243-66512, 0243-66513
 • Bea Nylander
 • Förskolechef
 • Tel: 0243-744 59
 • E-post
 • Visa på karta:
 • Karta [Nytt fönster]
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEmpl6y%ywlyop}Kmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp