Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor

Björkbacken

Välkommen till Björkbackens förskola!

Björkbackens förskola är en av tre förskolor i Domnarvsenheten, övriga är Hönsarvsgården och Medvägas förskola.

Förskolan har fyra avdelningar där barnen är uppdelade efter ålder. På avdelningarna Snigeln och Knotten går det yngre barnen och på avdelningarna Humlan och Myran går de äldre barnen. 

Björkbacken har en inspirerande utemiljö som lockar till lärande av olika slag. Vi har även förmånen att ha skogen på gångavstånd vilket ger barnen möjlighet att utforska och upptäcka naturen.

Verksamheten

Vi strävar efter att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig lugna och trygga hos oss. Det ska vara roligt och glädjefyllt att gå till förskolan. Vi på Björkbackens förskola vill bygga upp en positiv kontakt med samtliga föräldrar. Vi strävar efter att ha ett gott föräldrainflytande i vår verksamhet.

Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan (Lpfö98/10) samt barnens behov och intressen. Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Vår verksamhet främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt tar till vara och stärker barnens intressen för att lära och erövra nya erfarenheter både individuellt och tillsammans med andra.

På vår förskola arbetar vi med ett gemensamt tema under hela läsåret.

Med ett temainriktat arbetssätt anser vi att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Barnen söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

 • Björkbacken
 • Honefsgatan 35
 • 784 74 Borlänge
 • Tel: 0243-748 32, 748 18
 • Fax: 0243-742 46
 • Visa på karta:
 • Karta [Nytt fönster]
 • Birgitta Kullback
 • Förskolechef
 • Tel: 0243-742 10
 • Mobil: 070-536 12 94
 • E-post
 • Fax: 0243-744 73
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEmt}rt%t%tl6v%uwwmlnvKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp