Näringslivskontoret
0243-74 000
Dela sidan på sociala medier

Handelsbussen slutar rulla 1 december

Handelsbussen började rulla december 2013. Från början var det ett projekt på sex månader. Efter varje sex-månadsperiod har finansiärerna tagit ställning till en fortsättning eller inte. Från och med den 1 december 2016 kommer handelsbussen inte att rulla längre.

Varför tar ni bort bussen?

Handelsbussen var ett initiativ för att stärka handelsstaden Borlänge. Ett projekt som syftade till att boende och besökare skulle kunna ta sig mellan handelsområdena: Centrum, Kupolen, IKEA och Norra Backa handelsplats. Utvärderingar har visat att projektets mål inte har uppnåtts och finansiärerna har därför valt att se över hur handelsstaden Borlänge kan stärkas med andra initiativ. Parterna är överens om att fortsätta att samarbeta alltjämt.

Hur mycket spar kommunen på detta?

Kostnaden för bussen har varit 900 000 kr/år. Till en början delade fem finansiärer på kostnaden däribland Borlänge kommun.  Det senaste halvåret har fyra finansiärer delat på ansvaret, då Borlänge Centrumförening valt att lägga sina pengar på att stärka centrum.

Vem fattade beslutet om att avsluta projektet?

Beslutet om att handelsbussen inte ska rulla längre är ett gemensamt beslut mellan IKEA, Kupolen, Norra Backa Handelsplats, Borlänge Centrumförening och Borlänge kommun.

Hur skall man nu åka till handelsområdet?

Som resenär kan du ta dig till Kupolen och Norra Backa med dessa linjer:

Så här tar du dig till Kupolen:

Det går täta avgångar till Kupolen, hållplatsen heter Kupolen E16. Följande linjer stannar vid hållplatsen: 2, 151, 153
Det går även en del landsbygdstrafik som stannar vid hållplatsen.

Så här tar du dig till Norra Backas handelsplatsområde:

 Med linje 152, 3 och 113 tar du dig lättast till Norra Backas handelsplatsområde, hållplatsen heter Kupolen rv50.

Så här tar du dig till Tempo, mataffären på Hagalund:

Linje 1

Flextrafik:

Inom Borlänge kommun finns också möjligheten att åka med flextrafiken som har goda möjligheter för en anpassad resa. Flextrafiken har exempelvis goda möjligheter för av- och påstigning vid Coop på Norra Backa. Biljettpriset är detsamma som övrig linjetrafik i Borlänge och är tillgänglig för alla. Trafiken är även anropsstyrd vilket i praktiken innebär att för att åka med flextrafiken måste den bokas i förväg, detta görs på telefon: 0774- 44 00 00. Det går även bra att boka flextrafiken via Dalatrafiks app.

Mer information finner ni här:
http://www.dalatrafik.se/sv/sa-har-reser-du/flextrafiken/

I Dalatrafiks reseplanerare finner ni tidtabeller och avgångstider.
http://www.dalatrafik.se/sv/


Sidan senast uppdaterad