Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Processledare hållbar utveckling
Unni Öhman
0243-746 49
Dela sidan på sociala medier

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras vanligen som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

I ett hållbart samhälle lever människor ett gott liv tillsammans och de stora miljöproblemen är lösta. Man brukar tala om tre dimensioner i den hållbara utvecklingen: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Borlänge kommun har tagit fram övergripande mål för dessa tre dimensioner. Målen handlar om att skapa förutsättningar för välfärd och möjligheter till utbildning, arbete och företagande i kommunen. Borlänge kommun vill också prioritera arbetet för en bättre miljö med begränsad klimatpåverkan.

Det finns ett antal styrdokument som stöd i arbetet att nå de övergripande målen för ett hållbart Borlänge.


Sidan senast uppdaterad