Borlänge kommuns logotyp

Arbetsintegrerad lärarutbildning, Grundlärarprogrammet, F-3, 240 p

Du som vill bli lärare - nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Tack vare samarbetet mellan Borlänge kommun och Högskolan Dalarna kan du finansiera din lärarutbildning genom att arbeta under din studietid.

Grundskolans F-3, arbetsintegrerad, 240 högskolepoäng.

Programmet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs F-3. Utbildningen ger dig grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs F-3 i svenska, matematik och engelska, samt i SO, NO och teknik. Studietakten är 75 % och omfattar 240 högskolepoäng under fyra år. Studieorten
är Campus Falun.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Borlänge kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs F-3.

Din lön är minst 18.000 kronor per månad. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt. Du kan komplettera med studiestöd från CSN.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, didaktiska ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik.

De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna består av svenska, engelska och matematik. Dessutom läser du kursen Naturorienterande ämnen och teknik. Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i olika ämnen.

Antagningskrav, Högskolan Dalarna

Urvalet baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov. För denna utbildning gäller områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Krav på dig som söker lärartjänst i Borlänge kommun

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:

  • Bli antagen till Grundlärarprogrammet, Högskolan Dalarna, F-3 AIL
  • Dokumenterad erfarenhet av arbete som obehörig lärare/vikarie
  • Ha ett ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare
  • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
  • Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
  • Ha god förmåga att hantera utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
  • Ha förmåga att reflektera över ditt eget lärande och lärostil

Ansökan görs till både högskolan och kommunen

Tänk på att du ska söka både till Högskolan Dalarna och till Borlänge kommun samt att datumen för ansökan skiljer sig åt. 

Ansökan till Högskolan Dalarna

Datum för ansökan till Högskolan Dalarna: 15 februari - 15 mars
Ansök via: antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälningskod: F-3 AIL

Ansökan till Borlänge kommun

Länk för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista datum för ansökan är den 30 april 2021.

Mer information