Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Hoppas du vill bli läraraspirant hos oss!

Vi har bestämt oss. Vi tänker bli bland de bästa i landet på att rekrytera och behålla lärare och förskollärare. En viktig del i det arbetet är att erbjuda goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Det gör vi genom våra arbetsintegrerade utbildningar.

Våra erbjudanden

Tillsammans med Högskolan Dalarna och Vuxenutbildningen erbjuder Borlänge kommun följande utbildningar/tjänster:

Grundlärarprogrammet, åk 4-6, arbetsintegrerad 240 högskolepoäng

För dig som vill bli lärare och undervisa i grundskolans årskurs 4-6.

Arbetsintegrerad KPU, 90 högskolepoäng

För dig som redan har ämnesstudier, men saknar lärarexamen och som vill undervisa i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Kompanjonlärarprogrammet

För dig som har akademiska studier i ett annat land och som behöver komplettera med studier för att erhålla lärarlegitimation i Sverige.

Tillbaka till läraryrket, 7,5 högskolepoäng

För dig som har lärarexamen, men som inte arbetat i skolan den senaste tiden.

Tillbaka till förskoleläraryrket, 7,5 högskolepoäng

För dig som har förskollärarexamen, men som inte arbetat i förskolan den senaste tiden.

 

Grundlärarprogrammet, åk 4-6
Arbetsintegrerad, 240 högskolepoäng

Vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6 med undervisning i svenska, matematik och engelska. Under termin tre väljder du antingen naturorienterade ämnen (NO/Tk) eller samhällsorienterande ämnen (SO) som tillval. Studietakten är 75% och omfattar 250 högskolepoäng under 5,5 år. Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Borlänge kommun. Under handledledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-6.

Kort om programmet:

 • Lönen är minst 18.000 kronor/månaden.
 • Du kan söka studiestöd från CSN.
 • Du arbetar som lärare i Borlänge kommun under hela studietiden.
 • Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 75% arbetsintegrerade studier.

Hur du ansöker

Ansökan görs på våren inför start på höstterminen samma år. Du söker både till Högskolan Dalarna och till Borlänge kommun.

Kontakt

Per Madsen
per.madsen@borlange.se

Mer om grundlärarprogrammet

Arbetsintegrerad KPU
90 högskolepoäng

Vänder sig till dig som vill undervisa i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymansiet. Du har tidigare ämnesstudier, men saknar lärarexamen. Studietakten är 50-75%, omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över fyra till fem terminer. Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Borlänge kommun. Under handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Kort om programmet:

 • Lönen är minst 18.000 kronor/månaden.
 • Du kan söka studiestöd från CSN.
 • Du arbetar som lärare i Borlänge kommun under hela studietiden.
 • Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 50-70 % arbetsintegrerade studier.

Hur du ansöker

Ansökan görs på våren inför start på höstterminen samma år. Du söker både till Högskolan Dalarna och till Borlänge kommun.

Kontakt

Per Madsen
per.madsen@borlange.se

Mer om arbetsintegrerad KPU

Kompanjonlärarprogrammet, en möjlighet att bli behörig lärare i Sverige

Vänder sig till dig som har en lärarutbildning eller annan akademisk utbildning med dig från hemlandet* och som behöver komplettera med kompetens och kunskaper för att kunna erhålla svensk lärarlegitimation. Under programtiden arbetar du tillsammans med erfarna lärare på en skola (åk 1-6) i Borlänge kommun samtidigt som du studerar svenska och/eller andra ämnen som du behöver för att kunna ansöka om lärarlegitimation.

* Gäller ej danska, färöiska, isländska eller norska

Kort om programmet:

 • Lön under hela studietiden.
 • Studier i svenska sker på både arbetstid och din fritid.
 • Tillsammans med en ordinarie lärare, arbetar du på en skola i Borlänge kommun under hela studietiden.

Hur du ansöker

Intag till Kompanjonlärarprogrammet sker varje höst. Inför intagningsprocessen välkomnas intresserade till ett informationsmöte. Om du vill vara säker på att bli kallad, kan du lämna en intresseanmälan.

Kontakt

Åsa Nylén
asa.nylen@borlange.se
070-618 55 52

Mer om Kompanjonlärarprogrammet

Tillbaka till läraryrket 7,5 högskolepoäng

Vänder sig till dig som har en lärarexamen men som just nu arbetar utanför skolan. Din kompetens behövs mer än någonsin och vi vill ge dig en förmånlig och inspirerande väg tillbaka till läraryrket. Inom ramen för din anställning ger vi dig under den första terminen möjligheten att studera för att fräscha upp dina kunskaper.

Kort om programmet

 • Du får en 100 % anställning som lärare i Borlänge kommun
 • Under första terminen ingår 20 % studier på Högskolan Dalarna i din arbetstid
 • Kursen på högskolan ger 7,5 poäng

Hur du ansöker

Ansökan görs på våren inför start på höstterminen samma år. Du söker både till Högskolan Dalarna och till Borlänge kommun.

Kontakt

Per Madsen
per.madsen@borlange.se

Mer om Tillbaka till läraryrket 

Tillbaka till förskoleläraryriket 7,5 högskolepoäng

Vänder sig till dig som har en förskollärarexamen men som just nu arbetar utanför förskolan. Din kompetens behövs mer än någonsin och vi vill ge dig en förmånlig och inspirerande väg tillbaka till förskoleläraryrket. Inom ramen för din anställning ger vi dig under den första terminen möjligheten att studera för att fräscha upp dina kunskaper.

Kort om programmet

 • Du får en 100 % anställning som förskolelärare i Borlänge kommun
 • Under första terminen ingår 20 % studier på Högskolan Dalarna i din arbetstid
 • Kursen på högskolan ger 7,5 poäng

Hur du ansöker

Ansökan görs på våren inför start på höstterminen samma år. Du söker både till Högskolan Dalarna och till Borlänge kommun.

Kontakt

Per Madsen
per.madsen@borlange.se

Mer om Tillbaka till föreskoleläraryrket

Lämna intresseanmälan

Här kan du lämna din intresseanmälan till någon av våra arbetsintegrerade lärarutbildningar.

Sidan senast uppdaterad