Borlänge kommuns logotyp

Arbetsintegrerad KPU

Arbetsintegrerad KPU, 90 högskolepoäng

Du som redan arbetar i grundskolan eller gymnasiet- men som saknar lärarexamen - nu har du en unik möjlighet att kombinera lärarstudier med arbete. Tack vare Borlänge kommuns samarbete med Högskolan Dalarna kan du finansiera dina lärarstudier genom att arbeta samtidigt.

Programmet vänder sig till dig som redan har en fast eller visstidsanställning i Borlänge kommun. Du vill fortsätta i grundskolans årskurs 4-9 eller på gymnasiet, men har ännu inte lärarexamen.

Studietakten är 50-75%, omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över 2-3 år. Din högskoleförlagda del genomförs främst som nätbaserad utbildning samt ett antal träffar på campus i Falun.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Borlänge kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-9 eller gymnasieelever.

Din lön är minst 18.000 kronor per månad. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt. Du kan komplettera med studiestöd från CSN.

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med  hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. En del sökande behöver komplettera med pedagogisk-didaktisk utbildning. Denna utbildning är nätbaserad och genomförs på 50-75 procents studietakt beroende på vilken lärarexamen som man studerar mot. 

Förskollärare och specialpedagoger som arbetat i grundskolans årskurs 1-6 och verksamma förskollärare utan förskollärarexamen hänvisas till annat VAL-lärosäte. 

För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser fram till examen. Ämneskurserna ges vanligtvis inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar. Vissa kurser kan komma att erbjudas vid andra VAL-lärosäten. 

Några ämnen kan inte erbjudas vid Högskolan Dalarna, exempelvis slöjd, hemkunskap, musik, drama/teater, idrott, kemi, fysik, biologi, naturkunskap och teknik. 

Krav på dig som söker

För att antas till KPU fordras att du har högskolestudier inom ett eller flera undervisningsämnen. För en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 krävs minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne. För en examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan är motsvarande krav 120 högskolepoäng.

Borlänge kommuns krav:

  • Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna (VAL II)
  • Ha dokumenterat god ämneskunskap enligt högskolans krav
  • Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för lärarrollen
  • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
  • Ha god förmåga att arbete enskilt och i grupp
  • Ha god förmåga att hantera konflikter på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
  • Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil
  • Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta i skolan som obehörig lärare/vikarie

  Så här ansöker du

  Tänk på att du ska ansöka till både högskola och kommunen samt att datumen för sista ansökningsdag skiljer sig åt.

  Till Högskolan: Ansök senast den 15 april 2020. Ansök via du.se/utbildning/val

  Till lärartjänst i Borlänge kommun: Ansök senast den 25 april 2020 (öppnar i februari).

  Mer information

  Om du har frågor som rör anställningen i Borlänge kommun kontakta :