Borlänge kommuns logotyp

Grundlärarprogrammet

Du som vill bli lärare - nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Tack vare samarbetet mellan Borlänge kommun och Högskolan Dalarna kan du finansiera din lärarutbildning genom att arbeta under din studietid.

Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad, 240 högskolepoäng.

Programmet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4 - 6 med undervisning i svenska, matematik och engelska. Under termin tre väljer du antingen naturorienterande ämnen (NO/Tk) eller samhällsorienterande ämnen (SO) som tillval. Studietakten är 75 % och omfattar 240 högskolepoäng under 5,5 år. Studieorten är Campus Falun.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Borlänge kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-6.

Din lön är minst 18.000 kronor per månad. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt. Du kan komplettera med studiestöd från CSN.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, didaktiska ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik.

De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna består av svenska, engelska och matematik. Dessutom läser du kursen Naturorienterande ämnen och teknik. Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i olika ämnen.

Antagningskrav, Högskolan Dalarna

Urvalet baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov. För denna utbildning gäller områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Krav på dig som söker lärartjänst i Borlänge kommun

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:

  • Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna
  • Ha dokumenterat god ämneskunskap inom naturorienterande ämnen och teknik
  • Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare
  • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
  • Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
  • Ha god förmåga att hantera konflikter på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
  • Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och din personliga lärostil

Ansökan

Tänk på att du ska söka både till Högskolan Dalarna och till Borlänge kommun samt att datumen för ansökan skiljer sig åt. 

Ansökan till Högskolan Dalarna

Datum för ansökan till Högskolan Dalarna: 17 februari - 16 mars 
Ansök via: antagning.se
Anmälningskod: HDA-H3538

Ansökan till Borlänge kommun

Ansökan öppnar inom kort. Sista datum för ansökan är den 25 april.

Mer information

Om du har frågor som rör våra arbetsintegrerade lärarutbildningar är du välkommen att kontakta :

Mer information hittar du också på Högskolan Dalarnas webbplats, se länk nedan.

Arbetsintegrerade lärarutbildningar - Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om arbetsintegrerade lärarutbildningar 2020PDF