Dela sidan på sociala medier

Kompanjonlärarprogrammet

Du som är nyanländ till Sverige och som har lärarstudier eller annan akademisk kompetens med dig från ditt hemland kan söka till kompanjonlärarprogrammet. Programmet, som löper under två år, syftar till att ge dig de kompletterande kunskaper som behövs för att du ska kunna ansöka om svensk lärarlegitimation.

Programmet vänder sig till dig som har en lärarutbildning eller annan akademisk utbildning med dig från hemlandet* och som behöver komplettera med kompetens och kunskaper för att kunna erhålla svensk lärarlegitimation. Under programtiden arbetar du tillsammans med erfarna lärare på en skola i Borlänge kommun samtidigt som du studerar svenska och/eller andra ämnen som du behöver för att kunna ansöka om lärarlegitimation.

* Gäller ej danska, färöiska, isländska eller norska

Programmets upplägg

Under de två år* som du går kompanjonlärarprogrammet är du anställd som obehörig lärare på en skola i Borlänge kommun. Du arbetar 100 % och har möjlighet att studera delar av den tiden. Som stöd finns alltid erfarna lärare, som har till uppgift att ge dig kunskap om den svenska skolan och det som gäller specifikt för den skola du arbetar på. När du har efterfrågade ämneskvalifikationer kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

* Förutsätter att Borlänge kommun också fortsättningsvis får riktade, statliga bidrag för verksamheten.

Studier

Under programmet krävs att du studerar - först och främst svenska - och dialog med rektor de ämnen som tar dig närmare möjligheten att söka svensk lärarlegitimation. Utifrån dina förkunskaper erbjuds du svenskastudier i olika etapper, med målet att du klarar gymnasiesvenska, som är en förutsättning för att du ska kunna söka lärarlegitimation eller studera på högskolan.

Övriga ämnesstudier

Det är vanligt att de som går kompanjonlärarprogrammet behöver komplettera med kunskaper i pedagogik, engelska och matematik. Du kan studera dessa ämnen parallellt med dina svenskastudier. Du får då räkna med att studera också på din fritid, eftersom din tjänst garanterar fyra studietimmar per vecka.

Ansökan

Intag till Kompanjonlärarprogrammet sker varje höst. Inför intagningsprocessen välkomnas intresserade till ett informationsmöte. Om du vill vara säker på att bli kallad, kan du lämna en intresseanmälan.

Kontakt

Åsa Nylén
asa.nylen@borlange.se
070-618 55 52

Lämna intresseanmälan

Här kan du lämna din intresseanmälan till någon av våra arbetsintegrerade lärarutbildningar.

Sidan senast uppdaterad