Borlänge kommuns logotyp

Det händer i förskola och skola

Välkommen in till förskolan och grundskolan i Borlänge kommun! Här får du möta lärare, elever, barn, politiker, rektorer, vårdnadshavare och många andra som vill berätta om sin vardag, sina mål och allt som händer.

Nyhetsbrev oktober 2021, innehåll:

Nya skolan snart klar
- Snart dags för inflyttning i nybyggda Paradisskolan.

Trevligt Lov – gratis aktiviteter på höstlovet
- Vecka 44 erbjuds än en gång ett brett program av aktiviteter för skollediga barn och ungdomar i Borlänge.

Logopeder som gör skillnad, på flera nivåer
- Centrala elevhälsans logopeder om hur de bidrar till elevers tal- och språkutveckling.

Andelen elever med gymnasiebehörighet fortsätter öka i Borlänge kommun
- Utveckling som går åt rätt håll

Nya skolan snart klar

Den 8 november öppnas Paradisskolan och förskolan Ängen. Just nu pågår arbetet med att få alla detaljer på plats så elever och personal kan flytta in.

Till Paradisskolan flyttar hela verksamheterna från Tjärnaänggskolan och Solängsskolan, totalt cirka 400 elever från F-klass upp till årskurs 6. Till förskolan flyttar Paradisgårdens två avdelningar och här planeras det för ytterligare två avdelningar framåt.

I filmen nedan berättar elever, rektor och personal om sina förväntningar inför inflytt.

Trevligt Lov – gratis aktiviteter på höstlovet!

Vecka 44 har eleverna i grundskola och gymnasium höstlov. Under lovet finns än en gång ett brett program av aktiviteter inom ramen för Trevligt Lov.

Skollediga barn och ungdomar i Borlänge har under höstlovsveckan chansen att utan kostnad prova på olika aktiviteter – allt ifrån padel, skate, skridskor och dans till arkitekturkollo och riddarberättelser vid Ornässtugan.

Efter coronapandemins utbrott gjorde restriktioner och allmänna råd, till exempel om att hålla avstånd och bara umgås med de närmaste, att Trevligt Lov inte kunde arrangera lovaktiviteter som vanligt under en period.

– Till det här höstlovet kan vi äntligen erbjuda aktiviteter i grupp igen, vilket känns jättekul! Vi vill ändå påminna om att det är viktigt att barnen och ungdomarna är friska och symtomfria när de deltar i aktiviteterna. Pandemin är trots allt inte över, säger Theres Nyström, projektledare för Trevligt Lov.

Föreningsdagen på Maserhallen, lördagen den 6 november, ingår också i Trevligt Lov-programmet. Föreningar som har sin verksamhet i Maserhallens lokaler ger då barn som går i årskurs 1-6 möjlighet att prova på deras sporter. I utbudet finns några ”smalare” sporter, så som fridykning, forspaddling och karate, men även bollsporter som basket, handboll och innebandy. Föranmälan krävs till dessa, liksom till många andra aktiviteter.

Hela programmet för Trevligt Lov och information om hur man anmäler sig till olika aktiviteter finns på borlange.se/trevligtlov.

Läs mer om trevligt lov

Logopeder som gör skillnad, på flera nivåer

Centrala elevhälsans logopeder är ett stöd för grundskolornas verksamhet i arbetet med elevernas tal- och språkutveckling.

Behovet är stort när det gäller elever som behöver stöd i sin tal- och språkutveckling. Det berättar Sofie Widehammar och Linnéa Fredriksson som arbetar som logopeder inom den centrala elevhälsan i Borlänge kommun. Deras främsta uppgift är att vara ett stöd för grundskolors verksamhet, detta för att kunna hjälpa och göra skillnad på organisations- och gruppnivå, såväl som på individnivå.

– Genom att lägga resurser på organisations- och gruppnivå kan vi nå ut till, och hjälpa, flest elever, berättar Sofie Widehammar, logoped på centrala elevhälsan.

Sofie och Linnéa har bland annat spelat in föreläsningar i utbildningssyfte som finns tillgängliga för alla pedagoger och annan personal ute på skolorna. Dessa rör områden som tex språkstörning, flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter, områden där det ofta finns frågor eller funderingar från pedagogerna.

– När vi jobbar med grupper får flera elever med samma svårighet eller problematik hjälp tillsammans, och vi kan nyttja våra resurser på bästa sätt, säger Sofie. Exempel på gruppverksamhet är ”ljudskolor” där elever med liknande uttalssvårigheter fått träffas i grupp och träna med oss logopeder. Även grupper ute på skolorna, ”språkgrupper”, har erbjudits till hela f- klasser, med syfte att stärka ordförråd och språk.

Det kommer dock alltid finnas behov av att också hjälpa elever på individnivå. Förhoppningen är att centrala elevhälsans logopeder ska kunna förse pedagoger med verktyg som behövs för att hjälpa även enskilda elever i vissa fall.

– Vi försöker snickra ihop och anpassa insatser efter efterfrågan, från rektorer och pedagoger. Vi får verkligen frihet att tänka kreativt av vår chef, vilket vi är otroligt glada för, säger Sofie.

Arbetet på individnivå kan bland annat innebära kartläggning av en elevs tal- och språksvårigheter och hur man kan arbeta vidare för att nå skolans kunskapsmål. Sofie och Linnéa berättar att de kan finnas till hands oavsett om denna svårighet misstänks bero på en språkstörning eller annan språklig sårbarhet.

– Vi utreder och diagnostiserar inte primärt, det gör regionen. Vi kan dock vara behjälpliga att ”tolka” logopedisk utlåtande och omsätta rekommendationerna, tillsammans med specialpedagog och klasslärare.

Sofie och Linnéa berättar också att pedagoger ofta har frågor kring flerspråkighet och hur det påverkar språkutveckling och inlärning hos elever. Ibland är det svårt att veta om en elev med ett annat modersmål än svenska har svårt med svenskan, och därför har det svårare i skolan, eller om de har svårt med språk generellt. Vid sådana kartläggningar har Sofie och Linnéa samarbete med modersmålsenheten.

– Samarbetet med modersmålsenheten är en viktig del för att få alla pusselbitar på plats. Modersmålslärare sitter på mycket kunskap och har en betydande roll. De kan hjälpa pedagoger och oss när det gäller kartläggning av flerspråkiga elever som inte når kunskapsmålen i skolan.

Sofie och Linnéa berättar att arbetet mellan de olika nivåerna är det bästa med jobbet men också en stor utmaning.

– Det är svårt att känna att vi gör tillräckligt när resurserna inte alltid räcker till. Vi önskar att det var möjligt att få göra allt som vi ser behöver göras, precis som övrig skolpersonal säkert kan instämma i.

Sofie och Linnéa tycker att variationen gör arbetet så givande, att till exempel gå ifrån ett elevmöte i kartläggning till att arbeta med en elevgrupp och därifrån vidare till att jobba med organisatoriska frågor. Insatserna är så olika, det ger mycket tillbaka till oss, säger Linnéa.

Det är mycket på gång för logopederna Sofie och Linnéa. De har nämligen tagit sig an uppdraget att år 2022 arrangera den årliga nationella skollogopedkonferensen, detta i samarbete med andra verksamheter. Då kommer fokus vara på flerspråkighet – ny forskning och evidens inom ämnet.

Till sist vill Sofie och Linnéa belysa deras värdefulla samarbetspartners på skolorna i Borlänge kommun.

– Specialpedagoger, speciallärare och annan skolpersonal, de är nycklar i vårt arbete och tillsammans kan vi göra skillnad för borlängebon.

Andelen elever med gymnasiebehörighet fortsätter öka i Borlänge kommun

Sedan läsåret 2019/2020 har andelen gymnasiebehöriga elever ökat för varje år i Borlänges kommunala skolor.

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan varierar från skola till skola. Totalt sett syns en ökning med 8 procentenheter, vilket resulterat i att 78,4 % av Borlänges niondeklassare är behöriga till ett yrkesprogram i de kommunala skolorna. Även behörigheten till högskoleförberedande program har ökat, där med 7 procentenheter sedan 2019/2020 och ligger nu på ett snitt av 73,4%.

– Det är otroligt glädjande att se hur behörigheten till gymnasiet fortsätter att öka i Borlänge. Vi har satt målet högt vilket innebär ett långsiktigt arbeta för en skola i världsklass där elevernas måluppfyllelse successivt ska öka. Det här är ett ytterligare styrkebesked på att vår riktningsändring mot ökat kunskapsfokus och högre kvalitet fått genomslag. Vi är på god väg och jag vill skicka ett stort tack till elever och vår personal för det arbete som görs varje dag! säger Monica Lundin (L), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.