Borlänge kommuns logotyp

Tidigare nyheter

Nyhetsbrev april 2021, innehåll:

"Många av medarbetarna har sitt hjärta på skolan"
- På Tjärnaängskolan har lärararbehörigheten gått från 38 till 90 procent

Välkommen till vårt lag, Patrik och Johanna!
- Nya skolchefer

Det här med att sikta högt är utmanande för oss alla
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Vi ger barn chansen att upptäcka en ny värld
- Kulturcentrum Asken

Vi bygger, flyttar och fräschar upp
- Lokaler för lärande i många år framöver

”Många av medarbetarna har sitt hjärta på skolan.”

På Tjärnaängskolan är lärarbehörigheten hög, hela 90 procent av lärarna har lärarexamen. Så har det däremot inte alltid varit, för bara något år sedan hade skolan det lägsta antalet behöriga lärare i Borlänge kommun, 38 procent. Framåtanda, medvetna strategier, ett jäklar anamma, trivsel i personalgruppen och ett envist arbete har bidragit till den anmärkningsvärda ökningen.

För ungefär tre år sen rekryterades Jenny Sandelin till ny rektor tillsammans med ett nytt ledningsteam på Tjärnaängskolan. Vid den tidpunkten hade skolan den lägsta andelen behöriga lärare i hela Borlänge. Idag är det tvärtom, Tjärnaängskolan hör till de skolor som har bland de flest behöriga lärare.

– Vi har jobbat hårt för att uppnå den behörighetsnivå vi har idag. Jag är stolt över hela vår resa, att vi tog tag i det här och fokuserade på att höja resultaten, samtidigt som vi prioriterade sammanhållningen och trivseln i arbetslaget, säger Jenny Sandelin, rektor på Tjärnaängskolan.

God hjälp av Skolinspektionens granskning

Jenny Sandelin och personalen på skolan har tillsammans arbetat intensivt med det systematiska kvalitetsarbetet, det vill säga noggrant följt upp resultaten, analyserat, undersökt och utvärderat med målet att höja elevernas resultat.

– Vi hade god hjälp av den granskning Skolinspektionen genomförde för omkring tre år sedan. Skolan fick kritik på många punkter och det underlaget kunde vi använda oss av när vi bestämde hur vi skulle jobba vidare, säger Jenny Sandelin. Skolan är idag godkänd av Skolinspektionen på samtliga punkter.

Effekt på mer än ett sätt

Det riktade arbetet för att förbättra resultaten i skolan gav effekt på mer än ett sätt. Med nytt fokus, stort engagemang och en tydlig riktning, började inte bara elevresultaten förbättras, allt fler behöriga lärare lockades dessutom till Tjärnaängskolan.

– Lärare har spontant hört av sig till oss och vill jobba här efter att de hört om det arbete vi gör. Många attraheras av utmaningen och har ett stort intresse av att arbeta med flerspråkighet, som är en betydande del i vår verksamhet, säger Jenny Sandelin.

Några av de absolut skickligaste pedagogerna

På skolan arbetar många väldigt skickliga lärare. De har ett stort engagemang och är drivna i att utveckla sin undervisning för att för att på bästa sätt möta elevernas behov. Flera av lärarna har valt att komma tillbaka till skolan från en tid i andra kommuner eller verksamheter.

– Många av medarbetarna har verkligen sitt hjärta på skolan. De vill och verkar för eleverna och skolans utveckling. Vi har några av de absolut skickligaste pedagogerna hos oss och det lockar det i sin tur fler, säger Jenny Sandelin.

Ett ledningsgäng som trivs med varandra

Förutom att hög kompetensnivå, ett utmanande uppdrag och framåtanda lockar lärare ser Jenny också att trivseln på arbetsplatsen är avgörande även hos ledningen.

– Vi har verkligen lyckats bygga ett ledningsgäng som trivs med varandra. Vi är absolut inte perfekta, men vi vill skolan och eleverna det absolut bästa, säger rektor Jenny Sandelin.

 

Välkommen till vårt lag, Patrik och Johanna!

Nya skolchefer, Patrik Bergström och Johanna Berglund

Patrik Bergström och Johanna Berglund började som nya skolchefer i Borlänge kommun den 1 april.

– Jag är glad att vi har kunnat utöka skolchefsorganisationen och ser fram emot ett samarbete där vi tillsammans kan utveckla våra verksamheter, säger Lars Walter, sektorchef för bildningssektorn.

Förstärkning av stödet till rektorer

Johanna Berglund och Patrik Bergström har lång erfarenhet av arbete inom skolan, både som lärare och rektorer. Johanna Berglund bor idag i Hudiksvall och Patrik Bergström kommer från Borlänge. De kommer tillsammans med Ulrika Forssell att utgöra stödet till rektorer inom kommunens för- och grundskoleverksamhet.

– Jag är förväntansfull och ser verkligen fram emot uppdraget. Utbildning och utveckling är något jag brinner för. Jag ser fram emot att bidra till att skapa goda förutsättningar för att möta behov och framtida utmaningar i samarbete med chefsgruppen, medarbetare och samarbetspartners, säger Johanna Berglund.

Frigöra resurser för pedagogikens skull

Den nya skolchefsorganisationen innebär vissa förändringar i arbetsuppgifter. Tanken är att kunna frigöra mer resurser för kvalitetsarbetet i förskola och grundskola. Dessutom utökas stödet till rektorerna, så att de i sin tur får ges möjlighet att i högre grad vara pedagogiska ledare ute på sina enheter.

– Det känns spännande, inspirerande och som en mycket intressant utmaning. Jag tycker att det ska bli roligt att jobba i team och framför allt arbeta tillsammans med rektorerna för att hitta kreativa gemensamma lösningar på de utmaningar vi ställs inför, säger Patrik Bergström.

I samband med att de nya skolcheferna börjar sina tjänster kommer Peter Gabrielsson att avsluta sin tjänst som skolchef.

– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Peter för hans tid i bildningssektorn och önskar honom lycka till i hans nya roll som verksamhetschef på pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, Högskolan Dalarna, säger Lars Walter.

"Vi ger barn chansen att upptäcka en ny värld"

Smide, spoken word, dans och teater. Tack vare ett rekordstort stadsbidrag kommer barn och unga i Borlänge få uppleva ett skolår av extra mycket kultur.

– Kultur är ganska otillgängligt för unga i vårt samhälle idag. I Borlänge finns det till exempel många fotbollsplaner som fotbollsintresserade kan använda. Kulturella fotbollsplaner finns det däremot inte lika många av. Med det här stadsbidraget kan vi få ut mer kultur till våra elever, fånga upp några elever och ge dem ett nytt uttryckssätt som de inte hade tillgång till innan, säger Elina Elestrand enhetschef Kulturcentrum Asken.

3,3 miljoner kronor – rekordstort bidrag

Varje år delar myndigheten Kulturrådet ut bidraget ”Skapande skola”, med syftet att få in mer konst och kultur i grundskolan. Kulturcentrum Asken har beviljats bidrag för Borlänge kommuns räkning varje år sedan bidraget infördes 2008. För läsåret 2020/2021 blev bidraget rekordstort.

– Vi fick 3,3 miljoner kronor vilket är det fjärde största bidraget i år. Det är bara Stockholm, Göteborg och Malmö som fått mer pengar så det känns jättehäftigt, säger Elina Elestrand.

”Viktigt att använda pengarna klokt”

Under året kommer elever från förskolan upp till årskurs 9 att få uppleva och testa på olika kulturaktiviteter. Dansworkshops, teaterföreställningar, mattemusik, spoken word och film är bara en liten del av de aktiviteter som planerats.

– Mina förhoppningar för läsåret är att vi lyckas förvalta de här pengarna väl. Jag hoppas också att våra barn och unga kommer få ut någonting av sina kulturella möten och att vi kan hjälpa dem att upptäcka en ny värld. Att de blir mer än de var innan helt enkelt, säger Elina Elestrand enhetschef Kulturcentrum Asken.


Monica Lundin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

"Det här med att sikta högt är utmanande för oss alla"

Monica Lundin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Att ha det politiska ansvaret för Borlänges förskolor och skolor ger många dimensioner av utmaning, glädje, sömnlösa nätter och möten med människor. Det är tydligt att skolan är en hjärtefråga för många, mig själv inkluderad. Jag blir ofta kontaktad av lärare, rektorer, elever, vårdnadshavare och Borlängebor som utifrån sina upplevelser vill diskutera och föreslå lösningar för Borlänges skolverksamheter. Det är verkligen en av förmånerna med mitt uppdrag.

Bästa vaccinet mot ett liv i utanförskap

Skolan och lärandet är på många sätt avgörande för barns och ungdomars utveckling, självkänsla, självförtroende och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi vet att en genomgången gymnasieutbildning är det bästa vaccinet mot ett liv i utanförskap. Det är just därför barn- och utbildningsnämnden satt ett högt mål för skolverksamheterna i Borlänge kommun. ”Vi ska ha en skola i världsklass med fokus på kunskap och arbetsro, så att alla når sina mål och kan välja sin egen framtid.”

Jag förstår att det här målet kan kännas utmanande och för några kanske rent av idiotiskt. Men låt mig då förklara vad vi menar.

Varje barn och elev ska nå kunskapsmålen

Att ha en skola i världsklass ska inte förväxlas med att vi som Japan ska vara bäst i hela världen, det om något vore en smula idiotiskt. Det vi menar med världsklass är när något är riktigt bra och att vi alla gör vårt yttersta för att varje barn och elev ska nå kunskapsmålen samtidigt som de utvecklar en stark tro på sin egen förmåga.

Vi tror att en ändrad riktning är en förutsättning för att Borlänges elever ska höja sina kunskapsresultat. Det är bland annat därför Borlänges skolor sedan höstterminen 2020 är mobilfria och att arbetet för att skapa trygghet och studiero är ständigt pågående.

Resultaten och andelen behöriga lärare ökar

Borlänges elever och deras vårdnadshavare ska veta att den tid de lägger ner på studier kommer att löna sig och att det stöd de får på vägen är det bästa. Våra niondeklassare ska vara behöriga till gymnasiet och elever i tredje klass ska kunna läsa, skriva och räkna för att nå en bra fortsatt inlärning högre upp i stadierna. För att uppnå det behövs behöriga lärare och vi kan med glädje konstatera att andelen behöriga lärare ökar i våra skolor. Inte bara bidrar det till ökad kvalitet och höjda resultat, det bidrar också till att arbetsmiljön förbättras. Är det något jag vill så är det just att personalen har det bra, trivs och känner sig uppskattade och stolta över det fina arbete de gör.

Vi har startat i uppförsbacke

Så hur ska vi närma oss målet? Ja, låt oss vara ärliga med att vi har startat i uppförsbacke. Sedan alltför länge ligger kommunen lågt i skolranking gentemot andra kommuner. Det ekonomiska läget har varit tufft, något som sliter på alla, men också något vi bara måste ta oss igenom. Målet är att vi i inledningen av 2022 har en ekonomi i balans, något som kommer att ge oss långt bättre förutsättningar för att genomföra väl avvägda satsningar för att uppnå stabilitet, ökad kvalitet, stigande resultat och en arbetsmiljö som triggar frisktalen.

Grunden för lärandet läggs i förskolan

Som så många andra hoppas jag också att pandemin inte påverkar oss i lika hög grad när vi närmar oss årets slut. Det har minst sagt varit utmanande för personalen ute i verksamheterna och det jobb som görs är imponerande. Trots omständigheterna har ett envist och fokuserat arbete lett till att kunskapsresultaten ökar. Jag är också stolt och imponerad över förskolans arbete. Grunden för lärandet startar hos förskolebarnen och det är härligt att följa hur förskolepersonalen arbetar med sitt uppdrag.

På rätt väg

Det finns många tecken på att vi är på rätt väg, likväl är vi bara i början av vårt arbete. För min och nämndens del innebär det att vi ska fortsätta vara modiga och ta de beslut som krävs. Vi ska fortsätta tro på att vårt uppsatta mål alla gånger är möjligt att uppnå, även om vi vet att det tar tid. Vi ska göra vårt absolut bästa för att alla som jobbar ute i verksamheterna ska ha så bra förutsättningar som möjligt. Och vi ska fortsätta lyssna till dem som är proffs, det vill säga skolchefer, rektorer, lärare, pedagoger, elever och de som ägnar tid åt forskning.

Borlänges barn och ungdomar förtjänar inget mindre

Det här med att sikta högt är utmanande för oss alla. Men jag kommer aldrig att drivas av något annat än min övertygelse om att höga mål och höga ambitioner är ett måste för att uppnå framgång. De största kraven ställer jag på mig själv. Den förhoppning jag har är att personalen i förskolan och skolan ska tro på sig själva och vår gemensamma förmåga. Det är också min önskan att alla i organisationen fokuserar på möjliga lösningar och fyller på varandra med energi, välvilja, stolthet och mod. Borlänges barn och ungdomar förtjänar inget mindre.

Jag vill avsluta med ett citat från längdåkerskan Linn Swahn: ”Jag ska alltid köra för seger. Om jag inte har det tankesättet kan jag aldrig vinna, jag siktar hellre högt och ser vart det leder mig.”

Vi bygger, flyttar och fräschar upp

En växande stad ställer höga krav på både långsiktig och kortsiktig planering. Inte minst när det gäller våra förskolor och skolor, där fokus ligger på kvalitet här och nu, samtidigt som vi planerar för en väl fungerande förskole- och skolverksamhet tio, femton år framåt i tiden.

Just nu växer nya skolor upp, samtidigt som planer för förflyttningar, renoveringar och framtida byggen lägger grunden för lärande, idag och många år framåt i tiden.

Paradisskolan – nybyggnation

En helt ny förskola och skola byggs för att möta upp det ökade behovet av elevplatser och kommer att ha plats för ungefär 700 barn och elever. Paradisskolan kommer att inrymma förskola med åtta avdelningar och grundskola med låg- och mellanstadium. Skola får också en idrottshall.

Efter höstlovet 2021 beräknas verksamheten kunna öppna. Inflytt beräknas ske under hösten 2021.

Mer om nybyggnationen av Paradisskolanöppnas i nytt fönster

Visionsskiss, Paradisskolan

Visionsskiss, Paradisskolan

Gylle Skola - nybyggnation

Gylle Skola stod inför ett stort renoveringsbehov och beräknad ökning av antalet elever. Beslut togs därför att bygga en ny skola och arbetet påbörjades under 2020. Preliminärt ska hela bygget vara slutfört 2026, med ambitionen att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigbyggda etappen årsskiftet 2022/2023.

Mer om ombyggnationen av Gylle skolaöppnas i nytt fönster

Visionsskiss för Gylle skola

Visionsskiss, Gylle skola