Borlänge kommuns logotyp

Föräldraskapsstöd

Relationen mellan dig och ditt barn är en de viktigaste skyddsfaktorerna i ditt barns liv. Borlänge kommun erbjuder föräldraskapsstöd till dig som känner att du vill utveckla ditt föräldraskap.

Under hösten 2022 och våren 2023 har 180 föräldrar gått en av våra kurser och de har tillsammans haft cirka 500 barn.

Att vara förälder

Som förälder är du en av de viktigaste personer i ditt barns liv, men att vara förälder är inte alltid så lätt. Du kanske känner oro för det är mycket bråk hemma, hur din tonåring mår, varför ditt barn är ledsen varje lämning på förskolan eller barnets skärmtid. Du kanske är ny i Sverige och upplever en förändrad maktbalans i familjen eller har ett barn med någon typ av funktionsnedsättning.

Under hela barnets uppväxt erbjuder vi dig som förälder föräldraskapsstöd. Stödet kommer från olika verksamheter och finns på olika platser. Det kan vara svårt som förälder att veta vart man ska vända sig. Borlänge kommun har därför samlat information på ett ställe för att underlätta för dig.

Vad är föräldrasskapsstöd?

Föräldraskapsstöd är olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan föräldrar och barn.

Ordet förälder

Vi har valt att använda ordet förälder i texten. I ordet förälder kan exempelvis andra ord som vårdnadshavare, hemmet, bonusförälder, social förälder, annan viktig vuxen, omsorgsperson eller rättslig förälder tolkas in. Utgångspunkten för kommunens föräldraskapsstöd ska vara det som är bäst för barnet samt att nå viktiga vuxna kring barnet.

  • Ingen giltig användare vald.