Borlänge kommuns logotyp

Kulturanpassad kurs för föräldrar

Connect med samhällsorienterande tillägg riktar sig till föräldrar som har somaliska eller arabiska som modersmål och som har barn i åldern 8-18 år.

Connect

Att komma till ett nytt land och inte behärska språket, känna till kultur och traditioner eller hur samhället fungerar innebär en hel del utmaningar, inte minst som förälder. Föräldraskapsstöd till föräldrar som inte vuxit upp i Sverige är en viktig del i att stärka föräldrarollen som grund för att barnen ska kunna utvecklas, känna sig trygga och må bra. Syftet med programmet är att stötta föräldrar att utveckla lyhördhet och eftertanke i sitt föräldraskap.

Under kursen är det fokus på relationen mellan föräldrar och barn med syfte att utveckla sätt att förstå barns beteende och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Connect ger också föräldrarna nya redskap att förstå sig själva och sitt sätt att reagera i relation till barnet/ungdomen.

Kursinnehåll

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer: Allt beteende betyder något, anknytning är livslång, konflikt är en del av anknytningen, självständighet inkluderar samhörighet, empati – anknytningens hjärtslag, balans mellan egna och andras behov, förändring - att förstå den och vad den kräver, att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten, två steg fram – ett steg tillbaka samt samhällsorienterande tillägg.

Samhällsorienterande tillägg innebär att vi talar om ämnen som barnkonventionen, socialtjänstens arbete och ansvar samt föräldrastilar.

Gruppträffar

Connect med samhällsorienterande tillägg sker tillsammans med kursledare där du som förälder får möjlighet att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter, diskutera och knyta kontakter. Kursen innehåller 21 timmars utbildning fördelat på 13 träffar varav 15 timmar Connect föräldraskapsstöd samt 6 timmar med samhällsorienterande tillägg. Kursen är grati

Kursstart Connect på somaliska 8-18 år våren 2024*

Välkommen att anmäla intresse i formuläret nedan.


Kursstart Connect på arabiska 8-18 år våren 2024 *

Startas när tillräckligt många föräldrar anmält intresse. Välkommen att anmäla intresse i formuläret nedan.


*Kursen kan komma att skjutas fram om för få föräldrar anmäler sig

Kursledare

Alla kursledare har gått Connect kursledarutbildning. Kursledarna är anställda på förebyggandeenheten inom kommunens socialtjänst och har varierande yrkesutbildning och erfarenhet av familjearbete.


Intresseanmälan
Vilket språk talar du?
Vilket språk talar du?


Annat språk

Just nu riktar sig Connect med samhällsorienterande tillägg till föräldrar som har somaliska eller arabiska som modersmål och som har barn i åldern 8-18 år. Finns behov av föräldraskapsstöd till andra föräldrar/grupper, kontakta oss så ser vi om vi kan lösa det!